Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Стара Загора - 10/2017

29 Октомври 2017

 

pdfПроект на Наредба76.49 KB29/10/2017, 11:13

 

МОТИВИ КЪМ ПРОЕКТА

С Наредбата за изменение и допълненние на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Стара Загора се предлагат две основни изменения и допълнения. На първо място се предлага отпадане на ползването на 5% отстъпка при заплащане пълния размер на таксата за битови отпадъци в срок до края месец април. Водещ мотиви за предлаганата промяна е, че по този начин Община Стара Загора ще увеличи прихода от таксата с около 200 000 лв. Изпреварващото внасяне на пълния годишен размер на таксата за битови отпадъци по никакъв начин не подпомага общинския бюджет, тъй като таксата се разходва целево за дейностите по чистота, а разплащанията с изпълнителите на услугите се извършват месечно. В тази връзка 5% отстъпка е облекчение, което стимулира определена група граждани, но това облекчение реално намаля прихода и в условията на формиращ се недостиг на средства за покриване на разходите за дейностите по чистотата, отпадането на отстъпката е мярка, която в най-малка степен ще тежи на гражданите.

На следващо място предлагам изменение на таксите за детски градини, продиктувано от промени в Закона за предучилищното и училищното образование, Наредбата за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование, и проект за изменение на ЗМДТ, като част от проектозакона за държавния бюджет за 2018г. Промяната в нормативната уредба засяга финансирането на дейностите по предучилищна подготовка на деца от 5-годишна възраст до постъпването им в първи клас, като се възприема принципа държавата да поеме финансирането на дейностите, но без изхранване. В тази връзка след анализ на последните тенденции в цените/ ръст на цените на млякото и млечни продукти/, както и нормативните изисквания за повишаване качеството на хранителните продукти ползвани в институците за отглеждане отглеждане, възпитание, социализация и обучение на деца предлагам такса за хранене за присътвен ден в размер на 2,00лв. При пълен месец присъствие родителите ще заплащат 40 – 44 лева месечно, което считам е поносимо, като така частично ще се покриват и разходите на Община Стара Загора.

В резултат на промяната и прилагането на наредбата ще постъпват в приход на общинския бюджет 300 000 лева по-малко от такси за детски градини, в рамките на една година. Това ще наложи допълнително финансиране на дейността от други собствени приходи.

Предложеният проект за изменение и допълнение на наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги не противоречи на нормативни актове от по висока степен.

Проектът на наредбата е изготвен съгласно вътрешните и законовите правила за изготвяне на нормативни актове и е публикуван на интернет страницата за обсъждане и предложения.

Предложения по проекта може да се правят на e-mail: i.ivanov@starazagora.bg

Важни телефони

Телефон за информация и централа:
(042) 614 614
Горещ телефон за сигнали: 
0800 157 37
Дежурен общински съвет за сигурност:
(042) 628 683, 614 821, 250 005; 0885 901 212 през цялата година
Зимна поддръжка на пътищата:
Общински пътища – PSI – дежурен база „Голеш" – 0882 988 437
Градска мрежа – ДЗЗД "ГРИЙН ПАРТНЪРС - БКС" – дежурен – 0898 460 273
Сметосъбиране: – ДЗЗД "ГРИЙН ПАРТНЪРС - БКС" – дежурен – 0898 460 273  

 

Контакти

logo

  • п.к. 6000
  • Адрес град Стара Загора, бул. Цар Симеон Велики № 107
  • Телефон за информация и централа:
    (042) 614 614
    Факс (042) 25 91 32
    Горещ телефон за сигнали - 0800 157 37
  • Електронна поща mayor@starazagora.bg ; sz@starazagora.bg

Снимки от Стара Загора

 Нагоре
Ние използваме бисквитки за да подобрим ефективността на нашия уебсайт. Виж повече...