Проект на Наредба за местните такси и цени на услуги - 11/2014

28 Ноември 2014
 
ПРОЕКТ НА НАРЕДБА
 
Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Стара Загора
/приета от Общински съвет с Решение № 107 от 29.03.2012 г., в сила от 01.04.2012 г.; изм. и доп. – Решение № 203 от 26.04.2012 г.; изм. и доп. с Решение № 695 от 16.05.2013 г., в сила от 16.05.2013 г.; изм. с Решение № 760 от 27.06.2013 г.; доп. с Решение № 1068 от 16.12.2013 г., в сила от 01.01.2014 г.; изм. и доп. с Решение № 1352 от 19.06.2014 г./

§1. Член 52в, се изменя и допълва, като придобива следния вид:

"Чл.52в. За разглеждане на документи за издаване на разрешение за таксиметров превоз, комплектовано с два стикера, за срок от три години – 180.00 лв." 

 

МОТИВИ
 
Промяната в наредбата се налага поради изменение в Закона за автомобилните превози, съгласно която разрешението не може да бъде издавано за срок на валидност по кратък от три години.
В тази връзка Общински съвет Стара Загора с Решение № 1465 /11.09.2014 г. е определил разрешенията да се издават за срок 36 месеца.
С оглед запазване приходната част на бюджета, се налага увеличение на таксата съобразно по дългия срок на валидност на разрешението.
За промяната и прилагане на наредбата не се изискват допълнителни финансови средства. 
 

Предложения по проекта могат да се изпращат на електронна поща i.ivanov@starazagora.bg  в срок до 12.12.2014 година.

Важни телефони

Телефон за информация и централа:
(042) 614 614
Горещ телефон за сигнали: 
0800 157 37
Дежурен общински съвет за сигурност:
(042) 628 683, 614 821, 250 005; 0885 901 212 през цялата година
Зимна поддръжка на пътищата:
Общински пътища – PSI – дежурен база „Голеш" – 0882 988 437
Градска мрежа – ДЗЗД "ГРИЙН ПАРТНЪРС - БКС" – дежурен – 0898 460 273
Сметосъбиране: – ДЗЗД "ГРИЙН ПАРТНЪРС - БКС" – дежурен – 0898 460 273  

 

Контакти

logo

  • п.к. 6000
  • Адрес град Стара Загора, бул. Цар Симеон Велики № 107
  • Телефон за информация и централа:
    (042) 614 614
    Факс (042) 25 91 32
    Горещ телефон за сигнали - 0800 157 37
  • Електронна поща mayor@starazagora.bg ; sz@starazagora.bg

Снимки от Стара Загора

 Нагоре
Ние използваме бисквитки за да подобрим ефективността на нашия уебсайт. Виж повече...