Проект на Наредба за обществения ред при използване на превозни средства и общи площи - 06/2015

05 Юни 2015
 
Проект на Наредба
Наредба за допълнение и изменение на Наредба за обществения ред при използване на превозни средства и общи площи на територията на Община Стара Загора:

§ 1. Допълва чл. 34 като същия добива следната редакция „Забранено е ползването без заплащане на места за платено паркиране на превозни средства, с изключение на електромобилите използващи двигател с изцяло електрическо захранване".

§ 2. Създава нов Нов Чл. 47 в. (1). На улици и площади общинска собственост, с въведен режим на платено паркиране в границите на „Зелена зона" се въвежда режим на безплатно паркиране на електромобили използващи двигател с изцяло електрическо захранване.
(2) Правото на електромобилите използващи двигател с изцяло електрическо захранване да паркират в режим на безплатно паркиране се установява с надлежно издадена едногодишно карта от Община Стара Загора, поставена на видно място на таблото в долния десен ъгъл на предното стъкло на електромобила по начин, незатрудняващ осъществяването на контрол.
(3) Редът и условията за издаване на карта са както следва:
1. Лицата, желаещи да ползват услугата по чл. Чл. 47 в, подават заявление по образец до Кмета на Община Стара Загора, като към него прилагат следните документи: документи, удостоверяващи правното основание за ползване на автомобила, копие от свидетелство за регистрация на МПС и документ удостоверяващ платена застраховка "Гражданска отговорност".
2. При подаване на заявлението лицата представят за справка лична карта и регистрационния талон на електромобила.
3. Картата за безплатно паркиране на елекромобили, използващи двигател с изцяло електрическо захранване се издава в срок до 10 работни дни, след подаване на посочените в чл. 47 в, ал. 3 документи в Община Стара Загора.

Мотиви към проекта
Във връзка със стимулиране навлизането на екологични превозни средства, включително на електрическата мобилност, Община Стара Загора е необходимо да въведе безплатно паркиране за електромобили използващи двигател с изцяло електрическо захранване в „Зелена зона". Вземайки под внимание европейската практика, включително и тази на местните власти в по-големите европейски градове, това е една от най-често срещаните мерки за мотивиране на потребителите да правят своя избор в полза на екологични превозни средсва, а от там и да се ускори навлизането на електрическите превозни средства.

Предложения по проекта могат да се изпращат на електронна поща b.deleva@starazagora.bg в срок до 19.06.2015 година.

Важни телефони

Телефон за информация и централа:
(042) 614 614
Горещ телефон за сигнали: 
0800 157 37
Дежурен общински съвет за сигурност:
(042) 628 683, 614 821, 250 005; 0885 901 212 през цялата година
Зимна поддръжка на пътищата:
Общински пътища – PSI – дежурен база „Голеш" – 0882 988 437
Градска мрежа – ДЗЗД "ГРИЙН ПАРТНЪРС - БКС" – дежурен – 0898 460 273
Сметосъбиране: – ДЗЗД "ГРИЙН ПАРТНЪРС - БКС" – дежурен – 0898 460 273  

 

Контакти

logo

  • п.к. 6000
  • Адрес град Стара Загора, бул. Цар Симеон Велики № 107
  • Телефон за информация и централа:
    (042) 614 614
    Факс (042) 25 91 32
    Горещ телефон за сигнали - 0800 157 37
  • Електронна поща mayor@starazagora.bg ; sz@starazagora.bg

Снимки от Стара Загора

 Нагоре
Ние използваме бисквитки за да подобрим ефективността на нашия уебсайт. Виж повече...