Проект на Наредба за насърчаване на инвестициите с общинско значение в община Стара Загора и издаване на сертификати клас В - 03/2016

07 Март 2016

 

Проект на Наредба за насърчаване на инвестициите с общинско значение в община Стара Загора и издаване на сертификати клас В

pdfПроект на Наредба202.32 KB07/03/2016, 14:51 

Мотиви към проекта:

С направените промени в Закона за насърчаване на инвестициите (ЗНИ) се цели да се насърчат производства и услуги с висока добавена стойност, да се повиши регионалната икономическа активност и генериране на заетост чрез откриване на нови високопроизводителни работни места. Мерките са в съответствие с основните цели на стратегията "Европа 2020" за интелигентен растеж и целят трайно преодоляване на спада в спада в инвестиционната активност в страната.

Промените се реализират чрез оптимизиране и децентрализация на процедурата по сертифициране на инвестиционните проекти, като се увеличават правомощията на общините за провеждане на политиката за насърчаване на инвестициите. С промените в ЗНИ се въвежда възможност кметът на общината, в която ще се осъществява инвестиционният проект, да издава общински сертификат за инвестиция клас В, чийто праг за сертифициране е по-нисък от минималния за клас Б. Съгласно чл.11, ал. 2 от Закона за насърчаване на инвестициите Кметът на общината:

1. Осигурява провеждането на политиката за насърчаване на инвестициите на територията на общината при разработването и изпълнението на общинския план за развитие и на програмата за неговото изпълнение;

2. Съдейства за прилагането на мерките за насърчаване на инвестициите по ЗНИ;

3. Издава сертификат за инвестиционни проекти с общинско значение и прилага насърчителните мерки от неговата компетентност.

Предвидените насърчителни мерки за проекти със сертификат за клас В са:

1. индивидуално административно обслужване, включително в съкратени срокове, по отношение предоставяните от общината услуги;

2. предоставяне на право на собственост или ограничени вещни права без търг върху имоти частна общинска собственост.

Мярката за прехвърляне на вещни права без търг или конкурс се прилага за проекти от клас В, когато не е заявена от друг инвеститор при издаване на сертификат за инвестиция от клас А, клас Б или за приоритетен проект за същия имот – частна общинска собственост.

За насърчаване на инвестициите с общинско значение, съгласно чл.22з, ал.1 ЗНИ Общинският съвет следва да приеме наредба, в която се определят условията и редът за издаване на сертификат клас В и прилагането на мерките съгласно изискванията на Глава Трета от ЗНИ и на Правилника за прилагането му (ППЗНИ).

Финансови средства: За прилагане на Наредба за насърчаване на инвестициите с общинско значение в Община Стара Загора и условията и редът за издаване на сертификат клас В не е необходимо разходването на допълнителни финансови средства. Наредбата е в съответствие с нормативните актове от по-висока степен, както и с тези на европейското законодателство. Фактическото основание за приемане на наредбата е необходимостта от приемане на местен нормативен документ, който да регламентира реда и условията, при които се насърчават инвестициите с общинско значение, издаването на сертификат клас В и прилагането на мерките за насърчаване на инвестициите в Община Стара Загора.

Предложения по проекта могат да се изпращат на следната електронна поща:  pl.ganev@starazagora.bg 

Важни телефони

Телефон за информация и централа:
(042) 614 614
Горещ телефон за сигнали: 
0800 157 37
Дежурен общински съвет за сигурност:
(042) 628 683, 614 821, 250 005; 0885 901 212 през цялата година
Зимна поддръжка на пътищата:
Общински пътища – PSI – дежурен база „Голеш" – 0882 988 437
Градска мрежа – ДЗЗД "ГРИЙН ПАРТНЪРС - БКС" – дежурен – 0898 460 273
Сметосъбиране: – ДЗЗД "ГРИЙН ПАРТНЪРС - БКС" – дежурен – 0898 460 273  

 

Контакти

logo

  • п.к. 6000
  • Адрес град Стара Загора, бул. Цар Симеон Велики № 107
  • Телефон за информация и централа:
    (042) 614 614
    Факс (042) 25 91 32
    Горещ телефон за сигнали - 0800 157 37
  • Електронна поща mayor@starazagora.bg ; sz@starazagora.bg

Снимки от Стара Загора

 Нагоре
Ние използваме бисквитки за да подобрим ефективността на нашия уебсайт. Виж повече...