Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните данъци на територията на Община Стара Загора - 07/2016

08 Юли 2016

 

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните данъци на територията на Община Стара Загора.

 

pdfПроект на Наредба101.92 KB08/07/2016, 14:25

 

Мотиви към проекта

С §1 и §2 се предлага изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните данъци на територията на Община Стара Загора.

Със ЗИД на ЗМДТ, обн. ДВ, бр. 32 от 2016 г., в сила от 1.01.2017 г. е приет нов вид местен данък „Данък върху таксиметров превоз на пътници“. С разпоредбите на чл. 61у и сл. от раздел VІІІ „Данък върху таксиметров превоз на пътници“ на глава втора „Местни данъци“ от Закона за местните данъци и такси са определени данъчно задължените лица и реда за облагане на извършваната от тях дейност по таксиметров превоз на пътници, както и условията, при което възниква и начина на определяне на контретния размер на данъчното задължение. Текстът на чл. 61ф, ал. 1 от ЗМДТ определя компетентността на общинския съвет да определи с наредбата по чл. 1, ал. 2 от Закона за местните данъци и такси, годишния размер на данъка за съответната година. Със закона са определени допустими граници на размера на данъка: от 300 лв. до 1000 лв. и срок за определяне на годишния размер на данъка - до 31 октомври на предходната година.

Понастоящем в Община Стара Загора са издадени 560 разрешения за извършване на таксиметров превоз на пътници. Община Стара Загора поддържа 36 бр. стоянки за таксиметрови автомобили, като се извършват текущи разходи за поддържане на маркировка, поставяне на пътни знаци, както и разходи за контролиране паркирането на стоянките. За ползването на местостоянките превозвачите не заплащат такси или цени за ползване на общинските терени и пътната инфраструктура.

Като част от системата на обществения превоз на пътници, таксиметровите автомобили неизменно са фактор в замърсяването на атмосферния въздух. В борбата за подобряване качеството на атмосферния въздух Община Стара Загора влага средства в изграждане и поддържане на паркове и градини, и в подобряване на качеството на екологичната среда в града ни.

С въвеждане на общински (местен) данък върху таксиметровия превоз на пътници държавата поставя като задължение на общините данъчното облагане на тази стопанска дейност, като при това приходите постъпват в общинските бюджети. При определянето на размера на данъка се съобразяват установените местни потребности от предоставяне на таксиметрови услуги, средния доход на населението в общината, като при това е необходимо да се отчитат и допълнителните разходи за администрацията по облагане и събиране на задълженията, като от друга страна се осигуряват условия за устойчиво, регламентирано и безопасно извършване на този вид обществен превоз.

Съобразявайки изложеното, както и факта че гр. Стара Загора е шестия по големина град с доходи на населението над средните за страната, считам че данък в годишен размер от 700 лв. - около средния годишен размер, определен в чл. 61ф, ал. 1 от Закона за местните данъци и такси, няма да доведе до изменение на финасовите условия по извършването на дейността от страна на превозвачите и няма да окаже негативно влияние на качеството на таксиметровите услуги.

За прилагането на наредбата не са необхдими допълнителни финансови ресурси. Необходимите административни разходи по облагане и събиране на налога няма да надвишат от приходите от данъка.

Същата не противоречи на националното и европейско законодателство.

За мнения и предложения по проекта на наредбата e-mail: i.ivanov@starazagora.bg  - Иван Иванов Н-к отдел „МДТ“ 

Важни телефони

Телефон за информация и централа:
(042) 614 614
Горещ телефон за сигнали: 
0800 157 37
Дежурен общински съвет за сигурност:
(042) 628 683, 614 821, 250 005; 0885 901 212 през цялата година
Зимна поддръжка на пътищата:
Общински пътища – PSI – дежурен база „Голеш" – 0882 988 437
Градска мрежа – ДЗЗД "ГРИЙН ПАРТНЪРС - БКС" – дежурен – 0898 460 273
Сметосъбиране: – ДЗЗД "ГРИЙН ПАРТНЪРС - БКС" – дежурен – 0898 460 273  

 

Контакти

logo

  • п.к. 6000
  • Адрес град Стара Загора, бул. Цар Симеон Велики № 107
  • Телефон за информация и централа:
    (042) 614 614
    Факс (042) 25 91 32
    Горещ телефон за сигнали - 0800 157 37
  • Електронна поща mayor@starazagora.bg ; sz@starazagora.bg

Снимки от Стара Загора

 Нагоре
Ние използваме бисквитки за да подобрим ефективността на нашия уебсайт. Виж повече...