Проект на Наредба за допълнение и изменение на Наредба за пазарите на територията на Община Стара Загора - 07/2016

13 Юли 2016

 

pdfПредложение относно допълнение и изменение на Наредба за пазарите на територията на Община Стара Загора119.12 KB13/07/2016, 13:45

 

МОТИВИ

Звено „Общински пазари“ ежемесечно провежда жребий или търг за отдаване на свободни търговски маси на територията на Общински пазари гр. Стара Загора. В сега действащата наредба има текстове, които са в противоречие с други закони и наредби, текстове, които ограничават земеделските производители от други Общини да продават на пазарите в гр.Стара Загора.

При провеждане на жребий или търг от кандидатите се изисква удостоверение за липса на задължения към Община Стара Загора. Тази проверка вече се извършва служебно, а заявителя подава само декларация за липса на задължения към Община Стара Загора.

За търговците по смисъла на Търговския закон се изисква удостоверение за актуално състояние, издадено от Агенцията по вписванията, сега тази проверка се извършва служебно и участниците попълват само декларация.

Поради недостатъчен брой маси на Централен зеленчуков пазар беше въведено нормативното ограничение на пазара да участват само земеделски производители с постоянен адрес на територията на Община Стара Загора.

Земеделски производители от други общини заявяват желание да продават на пазара в гр. Стара Загора, но са ограничени от текст на сега действащата наредба.

С така предложените промени се цели да се предостави достъп до общинските пазари на територията на община Стара Загора на земеделски производители от целата страна. Предложените промени ще улеснят участниците в провежданите от Звено „Общински пазари“ тръжни процедури за отдаване на свободни търговски обекти /маси/.

Новата уредба, не се нуждае от финансови и други средства, за постигане на целите Ни.

Всички предложения, съответстват с правото на Европейския съюз и няма норми от предложените, които да противоречат.

Предложения по проекта могат да се изпращат на следната електронна поща: k.chergelanov@starazagora.bg 

Важни телефони

Телефон за информация и централа:
(042) 614 614
Горещ телефон за сигнали: 
0800 157 37
Дежурен общински съвет за сигурност:
(042) 628 683, 614 821, 250 005; 0885 901 212 през цялата година
Зимна поддръжка на пътищата:
Общински пътища – PSI – дежурен база „Голеш" – 0882 988 437
Градска мрежа – ДЗЗД "ГРИЙН ПАРТНЪРС - БКС" – дежурен – 0898 460 273
Сметосъбиране: – ДЗЗД "ГРИЙН ПАРТНЪРС - БКС" – дежурен – 0898 460 273  

 

Контакти

logo

  • п.к. 6000
  • Адрес град Стара Загора, бул. Цар Симеон Велики № 107
  • Телефон за информация и централа:
    (042) 614 614
    Факс (042) 25 91 32
    Горещ телефон за сигнали - 0800 157 37
  • Електронна поща mayor@starazagora.bg ; sz@starazagora.bg

Снимки от Стара Загора

 Нагоре
Ние използваме бисквитки за да подобрим ефективността на нашия уебсайт. Виж повече...