Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Стара Загора - 10/2016

10 Октомври 2016

 

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Стара Загора.

 

pdfПроект на Наредба94.11 KB10/10/2016, 17:27

 

Мотиви към проекта 

Условията и редът за поемането на общински дълг и за издаването на общински гаранции са уредени в Закона за общинския дълг(ЗОД). В чл.19 от ЗОД (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г.) е регламентирано, че процедурата за избор на финансова институция и на финансов посредник се провежда по реда на Закона за обществените поръчки(ЗОП).

Съгласно чл. 13, ал. 1, т. 8 и т. 9 от новия ЗОП (обн., ДВ, бр. 13 от 16.02.2016 г., в сила от 15.04.2016 г.) обаче законът не следва да се прилага:

- при финансови услуги във връзка с емитирането, продажбата, закупуването или прехвърлянето на ценни книжа или други финансови инструменти, включително услугите, предоставяни във връзка с поемането и управлението на държавния дълг, услугите, предоставяни във връзка с управлението на системата на единна сметка и фискалния резерв, услугите, предоставяни от Българската народна банка, операции, извършвани с Европейския инструмент за финансова стабилност и Европейския механизъм за стабилност;

-за заеми, независимо от това, дали са свързани с емитирането, продажбата, закупуването или прехвърлянето на ценни книжа или други финансови инструменти;

Посочените промени в ЗОП налагат разработването на местни правила и процедури при избора на финансова институция за поемане на общински дълг или на финансов посредник за емитиране на ценни книжа, които да бъдат уредени в Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане и отчитане на бюджета на Община Стара Загора.

С предложените промени в Наредбата за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Стара Загора се цели гарантиране на принципите на публичност и прозрачност, свободна конкуренция, равнопоставеност на кандидатите и постигане на икономически най-изгодното решение за местната общност при избор на финансова институция за поемане на общински дълг или на финансов посредник за емитиране на ценни книжа.

За прилагането на наредбата не са необходими допълнителни финансови средства.

Предлаганите промени в Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Стара Загора са в съответствие с нормативните актове от по-висока степен, както и с тези на европейското законодателство.

За мнения и предложения по проекта на наредбата e-mail: c.ganeva@starazagora.bg 

Важни телефони

Телефон за информация и централа:
(042) 614 614
Горещ телефон за сигнали: 
0800 157 37
Дежурен общински съвет за сигурност:
(042) 628 683, 614 821, 250 005; 0885 901 212 през цялата година
Зимна поддръжка на пътищата:
Общински пътища – PSI – дежурен база „Голеш" – 0882 988 437
Градска мрежа – ДЗЗД "ГРИЙН ПАРТНЪРС - БКС" – дежурен – 0898 460 273
Сметосъбиране: – ДЗЗД "ГРИЙН ПАРТНЪРС - БКС" – дежурен – 0898 460 273  

 

Контакти

logo

  • п.к. 6000
  • Адрес град Стара Загора, бул. Цар Симеон Велики № 107
  • Телефон за информация и централа:
    (042) 614 614
    Факс (042) 25 91 32
    Горещ телефон за сигнали - 0800 157 37
  • Електронна поща mayor@starazagora.bg ; sz@starazagora.bg

Снимки от Стара Загора

 Нагоре
Ние използваме бисквитки за да подобрим ефективността на нашия уебсайт. Виж повече...