Проект на Наредба за организация предучилищното образование в Община Стара Загора

04 Ноември 2016

 

pdfПроект на наредба156.9 KB04/11/2016, 17:21

МОТИВИ

 За приемане на Наредба за организация на предучилищното образование в Община Стара Загора

На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация на Община Стара Загора е изготвен проект на Наредба за организация на предучилищното образование в Община Стара Загора със следните мотиви:

1. Обстоятелства, които налагат приемането на Наредбата

В изпълнение на разпоредбите, постановени в чл.59, ал.1 и чл.68, ал.1 от Закона за предучилищното и училищното образование, в сила от 01.08.2016 г. с Наредба на общинския съвет се определят:

 Условията и редът за записване;

 Отписването и преместването в общинските детски градини;

 Организацията на допълнителните педагогически услуги, предлагани в детските градини;

 Организирането на съботни дейности, като допълнителна услуга по отглеждане и възпитание на децата.

2. Целите, които се поставят:

 Систематизиране на информацията за условията и реда за записване, отписване и преместване в общинските детски градини;

 Достъпност и публичност на информацията за общинските детски градини;

 Въвеждане на допълнителни услуги по отглеждане на децата.

3. Очаквани резултати от прилагането на Наредбата.

 Разработване и приемане от Общински съвет на нормативен документ на общинско ниво в съответствие с действащото законодателство на Република България в областта на образованието;

 Участие в създаването на единна държавна образователна политика за осигуряване правото на предучилищно и училищно образование;

 Заплащане на такса от ползвателите за допълнителни услуги по отглеждане, възпитание и социализация на децата се извършва на основание на общинската Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Стара Загора.

5. Анализ за съответствието с правото на Европейския съюз:

 Предлаганият проект кореспондира и не противоречи на Европейското законодателство, тъй като регламентира организация на предучилищното образование в Община Стара Загора.

На основание на чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация в 30-дневен срок от публикуване на настоящото обявление на интернет страница на община Община Стара Загора се предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта на Наредбата.

Предложения по проекта може да се правят на e-mail: d.naneva@starazagora.bg

Важни телефони

Телефон за информация и централа:
(042) 614 614
Горещ телефон за сигнали: 
0800 157 37
Дежурен общински съвет за сигурност:
(042) 628 683, 614 821, 250 005; 0885 901 212 през цялата година
Зимна поддръжка на пътищата:
Общински пътища – PSI – дежурен база „Голеш" – 0882 988 437
Градска мрежа – ДЗЗД "ГРИЙН ПАРТНЪРС - БКС" – дежурен – 0898 460 273
Сметосъбиране: – ДЗЗД "ГРИЙН ПАРТНЪРС - БКС" – дежурен – 0898 460 273  

 

Контакти

logo

  • п.к. 6000
  • Адрес град Стара Загора, бул. Цар Симеон Велики № 107
  • Телефон за информация и централа:
    (042) 614 614
    Факс (042) 25 91 32
    Горещ телефон за сигнали - 0800 157 37
  • Електронна поща mayor@starazagora.bg ; sz@starazagora.bg

Снимки от Стара Загора

 Нагоре
Ние използваме бисквитки за да подобрим ефективността на нашия уебсайт. Виж повече...