Регистрация на сдружение на собствениците по чл.29, ал.1 от ЗУЕС


Нормативни документи 
1. Закон за управление на етажната собственост -  закон
2. Наредба № РД-02-20-8 от 11.05.2012 г. за създаване и поддържане на публичен регистър на сдруженията на собствениците в сгради в режим на етажна собственост - наредба


Регистрация на сдружение на собствениците
Съгласно чл. 29 от ЗУЕС председателят на управителния съвет (управителят) в 14-дневен срок от провеждане на учредителното събрание подава заявление за вписване на сдружението в публичен регистър в административното бюро по местоживеене.

pdfЗаявление за регистрация на сдружение на собствениците272.92 KB

Към заявлението прилага:
1. списък на собствениците, участващи в сдружението, с трите им имена и адреса в етажната собственост;
2. копие от протокола на учредителното събрание, заверено от председателя на управителния съвет (управителя);
3. копие от приетото споразумение, заверено от председателя на управителния съвет (управителя);
4. нотариално заверени образци от подписите на лицата, представляващи сдружението.


Регистър на сдруженията на собствениците в сгради в режим на етажна собственост
Съгласно чл. 44 от ЗУЕС, Общинска администрация Стара Загора създава и поддържа публичен регистър на сдруженията на собствениците в сгради в режим на етажна собственост. В регистъра се вписват наименованието на сдружението, адресът, срокът, за който е учредено, предметът на дейност, представените идеални части в сдружението, имената и адресът на членовете на управителния съвет (управителя) и начинът на представителство. 
За регистрацията и достъпа до данните в регистъра не се събират такси.

pdfРегистър на сдруженията на собствениците215.42 KB19/10/2016, 09:40

Уведомяване за промени в обстоятелствата, вписани в регистъра
Съгласно чл. 9 от Наредбата председателят на управителния съвет (управителят) на сдружението на собствениците подава уведомление за всяка промяна в обстоятелствата в административното бюро по местоживеене. Уведомяването се извършва в 14-дневен срок от настъпване на промяната. Към уведомлението се прилагат документи, удостоверяващи промяната.

pdfУведомление по чл. 9 от Наредбата336.11 KB


Важни телефони

Телефон за информация и централа:
(042) 614 614
Горещ телефон за сигнали: 
0800 157 37
Дежурен общински съвет за сигурност:
(042) 628 683, 614 821, 250 005; 0885 901 212 през цялата година
Зимна поддръжка на пътищата:
Общински пътища – PSI – дежурен база „Голеш" – 0882 988 437
Градска мрежа – ДЗЗД "ГРИЙН ПАРТНЪРС - БКС" – дежурен – 0898 460 273
Сметосъбиране: – ДЗЗД "ГРИЙН ПАРТНЪРС - БКС" – дежурен – 0898 460 273  

 

Контакти

logo

  • п.к. 6000
  • Адрес град Стара Загора, бул. Цар Симеон Велики № 107
  • Телефон за информация и централа:
    (042) 614 614
    Факс (042) 25 91 32
    Горещ телефон за сигнали - 0800 157 37
  • Електронна поща mayor@starazagora.bg ; sz@starazagora.bg

Снимки от Стара Загора

 Нагоре
Ние използваме бисквитки за да подобрим ефективността на нашия уебсайт. Виж повече...