Print this page

Регистрация на пътни превозни средства с животинска тягаОписание на услугата: Пътните превозни средства с животинска тяга се регистрират в кметството на населеното място, а за град Стара Загора в съответното административно бюро по местоживеене.

Регистрацията на пътните превозни средства с животинска тяга се извършва въз основа на писмена молба подадена от собственика.

Определеното длъжностно лице, извършващо регистрацията, установява чрез оглед спазването на изискванията по чл. 31 от Наредбата за обществения ред при използване на превозни средства и общи площи на територията на община Стара Загора, вписва данните за собственика и пътното превозно средство в регистър по образец на общината и издава свидетелство за регистрация по образец.


Номерът на свидетелството за регистрация е идентичен с поредния номер на вписването в регистъра.

Срок:  3 дни.

Такса: няма
Ние използваме бисквитки за да подобрим ефективността на нашия уебсайт. Виж повече...