Print this page

Регистрация на сгради в режим на етажна собственост

Нормативни документи
1. Закон за управление на етажната собственост - закон
 
Образци
docКнига на етажната собственост59.5 KB
docПравилник за вътрешния ред в етажната собственост77 KB
 
Регистрация на сграда в режим на етажна собственост
pdfЗаявление153.5 KB
Към заявлението прилага:
1. копие от протокола на общо събрание, заверено от председателя на управителния съвет;
2. книга на етажната собственост – прошнурована и прономерована.
 

Уведомяване при промяна в управителния съвет
Съгласно чл.46б от ЗУЕС председателят на управителния съвет (управителят) на сграда или отделен вход в режим на етажна собственост подава в едномесечен срок от избирането си уведомление в административното бюро по местоживеене. Уведомлението съдържа имената, адрес и телефон на членовете на управителния съвет или на управителя и адреса на сградата в режим на етажна собственост, както и адрес за кореспонденция.

pdfУведомление по чл. 46б от ЗУЕС356.77 KB 

 

 
Ние използваме бисквитки за да подобрим ефективността на нашия уебсайт. Виж повече...