Print this page

Издаване на Разрешение за удължено работно време след 23:00 часа на търговските обекти по чл.7, ал.5 от наредбата за обществения ред в община Стара Загора

pdfОписание на услугата105.62 KB

pdfЗаявление241.99 KB

pdfДекларация за липса на задължения към Община Стара Загора264.05 KB

 

Документи, които се прилагат към заявлението:
- Копие от документ, удостоверяващ основанието, на което лицето извършва търговска дейност – документ за собственост или договор за наем.
- Декларация за липса на задължения към Община Стара Загора.
- Документ за внесена такса.

Срок за предоставяне на услугата: 30 дни

Такса: 

Таксата за издаване на разрешение за удължено работно време за всички останали търговски обекти /магазини и други/ е 100.00 лв.
Таксата се заплаща при подаване на заявлението за издаване на разрешение.

При отказ за издаване на разрешение за удължено работно време, 30.00 лв. от внесената такса се задържа за разглеждане на документите към заявлението, а остатъкът се възстановява.

В случай на отнемане на разрешението внесената такса не се възстановява.

Подаване на гише
Услугата може да бъде заявена на Работно място № 5 в Центъра за услуги и информация, в сградата на Община Стара Загора, бул."Цар Симеон Велики" № 107 - партерен етаж.
Работно време: 08:30-17:30 ч.(без прекъсване); всеки четвъртък до 19:30 ч.

Ние използваме бисквитки за да подобрим ефективността на нашия уебсайт. Виж повече...