Print this page

Прекратяване категоризацията на туристически обект

pdfОписание на услугата85.59 KB

Заявление за прекратяване на категоризация от физическо лице

docЗаявление30.5 KB

Заявление за прекратяване на категоризация от ЕТ или юридическо лице

docЗаявление31.5 KB

Документи, които се прилагат към заявлението:

- Удостоверение за категоризиране – оригинал;
- Копие на документ за собственост на обекта;
- Копие на документ за промяна на вида, реконструкция, или разширение на туристическия обект;
- Копия на документи, удостоверяващи обстоятелствата по т. 3 или т. 6 от чл. 137, ал. 1 от Закона за туризма.

Срок за предоставяне на услугата: 14 дни

Такса: няма

Подаване на гише
Услугата може да бъде заявена на Работно място № 5 в Центъра за услуги и информация, в сградата на Община Стара Загора, бул."Цар Симеон Велики" № 107 - партерен етаж.
Работно време: 08:30-17:30 ч.(без прекъсване); всеки четвъртък до 19:30 ч.
Ние използваме бисквитки за да подобрим ефективността на нашия уебсайт. Виж повече...