Съгласуване и одобряване на Подробен устройствен план (ПУП)


pdfОписание на услугата -47.30 KB

pdfЗаявление -235.53 KB

Документи, които се прилагат към заявлението:
- Документ за собственост: нотариален акт, договор за учредяване на право на строеж (копие);
- Предварителен договор по реда на чл.15, ал.3 и 5 и чл.17, ал.3 от ЗУТ;
- Заповед (Решение на Общински съвет) за изработване или изменение на проект за ПУП;
- Скица, заверена от експлоатационните дружества;
- Проект за ПУП;
- Схеми за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура (когато обектът е извън регулация);
- Становище от РИОСВ, в случаите, когато се изисква.


Срок:
140 дни

Такса:
Таксата за разглеждане и процедиране на подробен устройствен план е:
1. до 3 поземлени имота
- План за регулация и застрояване (ПРЗ) - 150.00 лв.;
- План за регулация (ПР) - 70.00 лв.;
- План за застрояване (ПЗ) - 70.00 лв.;
- Работен устройствен план (РУП) - 150.00 лв.;
- План за регулация и застрояване с Работен устройствен план (ПРЗ с РУП) - 300.00 лв.;
- План за застрояване с Работен устройствен план (ПЗ с РУП) - 250.00 лв.;
2. от 4 поземлени имота до квартал
- План за регулация и застрояване (ПРЗ) - 300.00 лв.;
- План за регулация (ПР) - 150.00 лв.;
- План за застрояване (ПЗ) - 150.00 лв.;
- Работен устройствен план (РУП) - 300.00 лв.;
- План за регулация и застрояване с Работен устройствен план (ПРЗ с РУП) - 600.00 лв.;
- План за застрояване с Работен устройствен план (ПЗ с РУП) - 500.00 лв.;
3. над 1 квартал
- План за регулация и застрояване (ПРЗ) - 600.00 лв.;
- План за регулация (ПР) - 300.00 лв.;
- План за застрояване (ПЗ) - 300.00 лв.;
4. План за улична регулация (ПУР) - 0.30 лв./мл по оста, но не по-малко от 30.00 лв. и не повече от 300.00 лв.;
5. Парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура - 0.30 лв./м.л. по оста, но не по-малко от 30.00 лв. и не повече от 300.00 лв.

Важни телефони

Телефон за информация и централа:
(042) 614 614
Горещ телефон за сигнали: 
0800 157 37
Дежурен общински съвет за сигурност:
(042) 628 683, 614 821, 250 005; 0885 901 212 през цялата година
Зимна поддръжка на пътищата:
Общински пътища – PSI – дежурен база „Голеш" – 0882 988 437
Градска мрежа – ДЗЗД "ГРИЙН ПАРТНЪРС - БКС" – дежурен – 0898 460 273
Сметосъбиране: – ДЗЗД "ГРИЙН ПАРТНЪРС - БКС" – дежурен – 0898 460 273  

 

Контакти

logo

  • п.к. 6000
  • Адрес град Стара Загора, бул. Цар Симеон Велики № 107
  • Телефон за информация и централа:
    (042) 614 614
    Факс (042) 25 91 32
    Горещ телефон за сигнали - 0800 157 37
  • Електронна поща mayor@starazagora.bg ; sz@starazagora.bg

Снимки от Стара Загора

 Нагоре
Ние използваме бисквитки за да подобрим ефективността на нашия уебсайт. Виж повече...