Допълване (поправка) на одобрен кадастрален план

pdfОписание на услугата -51.29 KB

pdfЗаявление -236.76 KB

Документи, които се прилагат към заявлението:
- Документ за собственост - копие (нотариален акт или договор за учредено право на строеж);
- Материали и данни от геодезически измервания от лицензиран изпълнител в цифров и графичен вид;
- Скица, проект на исканото изменение в цифров и графичен вид;
- Документи по чл. 58 ал. 3 от Наредба 3/2005 г. в необходимия обем по исканото изменение.

Срок: 30 дни


Такса:
Таксата за нанасяне на непълноти или грешки в одобрен кадастрален план /за териториите по §4, ал.1, т.2 от ПЗР на ЗКИР/ са:
- За един поземлен имот – 50.00 лв.;
- За повече от един поземлен имот в границите на един масив – 100.00 лв.

Важни телефони

Телефон за информация и централа:
(042) 614 614
Горещ телефон за сигнали: 
0800 157 37
Дежурен общински съвет за сигурност:
(042) 628 683, 614 821, 250 005; 0885 901 212 през цялата година
Зимна поддръжка на пътищата:
Общински пътища – PSI – дежурен база „Голеш" – 0882 988 437
Градска мрежа – ДЗЗД "ГРИЙН ПАРТНЪРС - БКС" – дежурен – 0898 460 273
Сметосъбиране: – ДЗЗД "ГРИЙН ПАРТНЪРС - БКС" – дежурен – 0898 460 273  

 

Контакти

logo

  • п.к. 6000
  • Адрес град Стара Загора, бул. Цар Симеон Велики № 107
  • Телефон за информация и централа:
    (042) 614 614
    Факс (042) 25 91 32
    Горещ телефон за сигнали - 0800 157 37
  • Електронна поща mayor@starazagora.bg ; sz@starazagora.bg

Снимки от Стара Загора

 Нагоре
Ние използваме бисквитки за да подобрим ефективността на нашия уебсайт. Виж повече...