Съгласуване и одобряване на Комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ)


 Описание на услугата - 49.99 KB    

 Заявление - 229.62 KB   

Документи, които се прилагат към заявлението:
- Документ за собственост;
- Извадка от действащ ПУП;
- Три копия от Инвестиционен проект, включващ следните части: "Архитектурна", "Строителни конструкции", "Водоснабдяване и канализация", Електрическа", "Вертикална планировка", "Геоложки проучвания", "Отопление и вентилация", "ТТЕ (топлотехническа ефективност)", "Организация и безопасност на движението", "ПОИС (проект за организация и изпълнение на строителството)", "Технологична", "Газификация", "Сметна документация";
- Виза за проектиране, в случаите когато е задължителна;
- Оригинална скица на поземлен имот, съгласувана с експлатационните предприятия, поддържащи инженерната инфраструктура;
- Проект за ПУП;
- Административни актове по специални закони;
- Оценка за съответствието на инвестиционен проект със съществуващите изисквания към строежите, извършена като Комплексен доклад от лицензирана фирма - консултант или с приемане от ОбЕСУТ;
- Положително становище на органите на пожарна безопасност, ако строежът е първа или втора категория;
- Предварителни договори с експлоатационните дружества за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура;
- Документ за платена такса. 

Срок: 100 дни

Такса:
За съгласуване и одобряване на комплексен проект за инвестиционна инициатива се събират поотделно такси с 30 на сто увеличение спрямо таксите за съгласуване и одобряване на ПУП, съгласуване и одобряване на инвестиционен проект и за издаване на разрешение за строеж.

Важни телефони

Телефон за информация и централа:
(042) 614 614
Горещ телефон за сигнали: 
0800 157 37
Дежурен общински съвет за сигурност:
(042) 628 683, 614 821, 250 005; 0885 901 212 през цялата година
Зимна поддръжка на пътищата:
Общински пътища – PSI – дежурен база „Голеш" – 0882 988 437
Градска мрежа – ДЗЗД "ГРИЙН ПАРТНЪРС - БКС" – дежурен – 0898 460 273
Сметосъбиране: – ДЗЗД "ГРИЙН ПАРТНЪРС - БКС" – дежурен – 0898 460 273  

 

Контакти

logo

  • п.к. 6000
  • Адрес град Стара Загора, бул. Цар Симеон Велики № 107
  • Телефон за информация и централа:
    (042) 614 614
    Факс (042) 25 91 32
    Горещ телефон за сигнали - 0800 157 37
  • Електронна поща mayor@starazagora.bg ; sz@starazagora.bg

Снимки от Стара Загора

 Нагоре
Ние използваме бисквитки за да подобрим ефективността на нашия уебсайт. Виж повече...