Разглеждане на Инвестиционен проект без извършване на оценка за съответствие

pdfОписание на услугата - 48.61 KB

pdfЗаявление -223.71 KB

Документи, които се прилагат към заявлението:
- Документ за собственост, за учредено право на строеж или за право да се строи в чужд имот по силата на специален закон; 
- Удостоверение за наследници; 
- Оригинална скица, заверена в експлоатационните дружества с давност 6 месеца; 
- Извадка от одобрен ПУП - План за застрояване - заповед; 
- Част "Архитектурна"; 
- Документ за платена такса. 

Срок: 30 дни

Такса:
Таксата за разглеждане без оценяване на инвестиционните проекти във фаза "идеен проект", които не са основание за издаване на разрешение за строеж  е 25% от следните такси:
1. За строежи от основното и допълващото застрояване - нови строежи:
- За гр.Стара Загора, с.Старозагорски минерални бани и прилежащите им землищ- 2.00 лв./кв.м. - РЗП /разгъната застроена площ/, но не по-малко от 100.00 лв.;
- За селата Богомилово, Малка Верея, Борилово, Пряпорец, Змейово, Ново село, Сулица и прилежащите им землища - 1.20 лв./кв.м. - РЗП /разгъната застроена площ/, но не по-малко от 50.00 лв.;
- За всички останали села на територията на Община Стара Загора и прилежащите им землища - 0.50 лв./кв.м. - РЗП /разгъната застроена площ/, но не по-малко от 50.00 лв.;
- За стопански сгради по чл.44 от ЗУТ - 0.50 лв./кв.м. - РЗП /разгъната застроена площ/, но не по-малко от 50.00 лв.;
2. За строежи от основното и допълващото застрояване - преустройства:
- За гр. Стара Загора, с.Старозагорски минерални бани и прилежащите им землища - 1.20лв./кв.м. - РЗП /разгъната застроена площ/, но не по-малко от 100.00 лв.;
- За всички села на територията на Община Стара Загора и прилежащите им землища - 0.50 лв./кв.м. за РЗП /разгъната застроена площ/, но не по-малко от 50.00 лв.;
3. за ограда по една имотна граница - 10.00 лв.;
4. за проводи и линейни обекти - 1.00 лв/м, но не по-малко от 50.00 лв. и не повече от 300.00 лв.;
5. за газифициране на обекти - 100.00 лв.;
6. за съоръжения на техническата инфраструктура /резервоари, телекомуникационни съоръжения, ел.табла, газорегулаторни - замерни устройства и др./ - 100.00 лв.;
7. за благоустрояване - 1.00 лв/кв.м, но не по-малко от 100.00 лв. и не повече от 500.00 лв.

Важни телефони

Телефон за информация и централа:
(042) 614 614
Горещ телефон за сигнали: 
0800 157 37
Дежурен общински съвет за сигурност:
(042) 628 683, 614 821, 250 005; 0885 901 212 през цялата година
Зимна поддръжка на пътищата:
Общински пътища – PSI – дежурен база „Голеш" – 0882 988 437
Градска мрежа – ДЗЗД "ГРИЙН ПАРТНЪРС - БКС" – дежурен – 0898 460 273
Сметосъбиране: – ДЗЗД "ГРИЙН ПАРТНЪРС - БКС" – дежурен – 0898 460 273  

 

Контакти

logo

  • п.к. 6000
  • Адрес град Стара Загора, бул. Цар Симеон Велики № 107
  • Телефон за информация и централа:
    (042) 614 614
    Факс (042) 25 91 32
    Горещ телефон за сигнали - 0800 157 37
  • Електронна поща mayor@starazagora.bg ; sz@starazagora.bg

Снимки от Стара Загора

 Нагоре
Ние използваме бисквитки за да подобрим ефективността на нашия уебсайт. Виж повече...