Презаверяване на Разрешение за строеж, което е изгубило действието си, поради изтичане на срока

 

pdfЗаявление -230.45 KB  

1. Документи, които се прилагат към заявлението:

1.1. Документ за собственост - нотариален акт, или за учредено право на строеж (копие); 
1.2. Разрешение за строеж (оригинал);
1.3. Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строеж (ако строежът е започнал);
1.4. Документ за платена такса.

2. Срок: 14 дни

3. Такса:
За община Стара Загора таксата за презаверяване на разрешение за строеж е 50 % от следните такси за разрешение за строеж:

 
3.1. Такса за издаване на строеж за нови строежи:
- За гр. Стара Загора, с.Старозагорски минерални бани и прилежащите им землища – 2.00 лв./кв.м. - РЗП /разгъната застроена площ/, но не по-малко от 100.00 лв.;
- За селата Богомилово, Малка Верея, Борилово, Пряпорец, Змейово, Ново село, Сулица и прилежащите им землища – 1.20 лв./кв.м. - РЗП /разгъната застроена площ/, но не по-малко от 50.00 лв.;
- За всички останали села на територията на Община Стара Загора и прилежащите им землища – 0.50 лв./кв.м. - РЗП /разгъната застроена площ/, но не по-малко от 50.00 лв.;
3.2. /доп. - Решение № 1352 от 19.06.2014 г./ За стопански сгради по чл. 44 от ЗУТ, както и за оранжерии – 0.50 лв. / кв.м. - РЗП /разгъната застроена площ/, но не по-малко от 50.00 лв. и не повече от 500.00 лв.;
3.3. За проводи и линейни обекти – 100.00 лв. на обект, а за вътрешни обекти – 30.00 лв. на обект;
3.4. За благоустрояване 1.00 лв./кв.м., но не по-малко от 100.00 лв. и не повече от 500.00 лв.;
3.5. Такса за издаване на разрешение за строеж за вътрешно преустройство:
- За гр.Стара Загора, с.Старозагорски минерални бани и прилежащите им землища – 1.20 лв./кв.м. – РЗП /разгъната застроена площ/, но не по-малко от 100.00 лв.;
- За всички села на територията на Община Стара Загора и прилежащите им землища – 0.50 лв./кв.м. за РЗП /разгъната застроена площ/, но не по-малко от 50.00 лв.;
3.6. /изм. - Решение № 695 от 16.05.2013 г./ Такса за издаване на заповед за допълване на издадено разрешение за строеж за вътрешно преустройство по време на строителството:
- За гр.Стара Загора, с.Старозагорски минерални бани и прилежащите им землища – 1.20 лв./кв.м. – РЗП /разгъната застроена площ/, но не по-малко от 100.00 лв.;
- За всички села на територията на Община Стара Загора и прилежащите им землища – 0.50 лв./кв.м. за РЗП /разгъната застроена площ/, но не по-малко от 50.00 лв.;
3.7. /изм. - Решение № 695 от 16.05.2013 г./ Такса за издаване на заповед за допълване на издадено разрешение за строеж за всички останали случаи:
- За гр.Стара Загора, с.Старозагорски минерални бани и прилежащите им землища – 100.00 лв.;
- За всички села на територията на Община Стара Загора и прилежащите им землища – 50.00 лв.;

Важни телефони

Телефон за информация и централа:
(042) 614 614
Горещ телефон за сигнали: 
0800 157 37
Дежурен общински съвет за сигурност:
(042) 628 683, 614 821, 250 005; 0885 901 212 през цялата година
Зимна поддръжка на пътищата:
Общински пътища – PSI – дежурен база „Голеш" – 0882 988 437
Градска мрежа – ДЗЗД "ГРИЙН ПАРТНЪРС - БКС" – дежурен – 0898 460 273
Сметосъбиране: – ДЗЗД "ГРИЙН ПАРТНЪРС - БКС" – дежурен – 0898 460 273  

 

Контакти

logo

  • п.к. 6000
  • Адрес град Стара Загора, бул. Цар Симеон Велики № 107
  • Телефон за информация и централа:
    (042) 614 614
    Факс (042) 25 91 32
    Горещ телефон за сигнали - 0800 157 37
  • Електронна поща mayor@starazagora.bg ; sz@starazagora.bg

Снимки от Стара Загора

 Нагоре
Ние използваме бисквитки за да подобрим ефективността на нашия уебсайт. Виж повече...