Завършват в срок Регионалната система за управление на отпадъците в Стара Загора

21 Декември 2014
Rate this item
(0 votes)

Завършват в срок Регионалната система за управление на отпадъците в Стара Загора


Изготвен е график за компенсиране забавянето на изграждането на Регионалното депо за отпадъци край Стара Загора. Строителните дейности по проекта трябва да завършат до края на 2015 г., но 4-те фирми от консорциума имат нагласа да ги приключат по-рано. Това стана ясно по време на посещението на министъра на околната среда и водите Ивелина Василева, която заедно с кмета на Стара Загора Живко Тодоров, инспектира работата по проект „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Стара Загора" (РСУО). Проектът е финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.".
Обилните валежи през последните седмици са затруднили работата, но са осигурени необходимите техника и жива сила за преодоляване на изоставането. Чрез реализацията на проекта се намалява замърсяването на околната среда в общините от целевия регион Стара Загора - Стара Загора, Чирпан, Братя Даскалови, Павел баня, Казанлък, Мъглиж, Николаево, Гурково, Твърдица, Опан, Раднево и Гълъбово. Целта е увеличаване на разделното събиране на битовите отпадъци и рециклирането, както и установяване на ефективна и екологосъобразна система за съвременно управление на отпадъците в региона.

Регионалната система за отпадъци ще третира над 75 тона отпадъци на година. По време на експлоатационния период, който е 23 години - от 2014 г. до 2036 г., системата ще обслужва над 360 хил. души от 12 общини. По време на строителството са отворени нови 120 работни места, а по време на експлоатация ще бъдат 64. Проектът е на стойност над 52 млн. лв., от които европейското съфинансиране е 42 млн. лв., а участието на Община Стара Загора е в размер 3 млн. 500 хил. лв.

Общо 21 Регионални системи за отпадъци се изграждат в страната в момента с финансиране по ОПОС на обща стойност 830 млн.лв., като за новия програмен период са предвидени 524 млн.лв. за довършване на дейностите по привеждане в съответствие на третиране на отпадъците у нас с европейските изисквания, съобщи още екоминистърът.

По думите ѝ, през последните години Община Стара Загора доказа, че има много добър административен капацитет и изпълнява важни европейски проекти по ОПОС. Бенефициент е на оперативната програма в сектор „Депо“ и сектор „Води“, финализира успешно изграждането и модернизирането на ВиК мрежата на града и два квартала, както и проектът за управление на отпадъците, който е изключително сложен. Сигурна съм, че ще има пълна мобилизация и контрол на дейностите и той ще приключи в срок, добави министър Василева.

След регионалната система за управление на отпадъците, тя посети мястото, където е изграден главният колектор в централната градска част на Стара Загора и кв. АПК, където се изгради канализация, включени в изпълнението на „Интегрирания воден проект ", също финансиран със средства от Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.". Чрез реализирането на проекта се подобряват жизнената среда на територията на града и здравето на населението, посредством въвеждане на екологосъобразно пречистване и заустване на битовите отпадъчни води.
Министър Василева посети и единствения у нас и най-голям на Балканите Спасителен център за диви животни", през който тази година са преминали 1 500 животни, а 250 са постоянно пребиваващите. След като по различни причини те са получили травми и наранявания, са настанени за отглеждане в центъра,тъй като не биха оцелели в природата. Тази година е отделена най-голяма сума - 253 000 лв. за подпомагане дейността на центъра, които ще бъдат отпуснати от Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС), съобщи екоминистърът.
Спасителният център за диви животни е специализирано звено от дейността на "Зелени Балкани", свързано с рехабилитация, размножаване и връщане в природата на редки и застрашени диви животни. Центърът е създаден в периода 1990–1994г. от "Зелени Балкани" като Център за редки и застрашени видове, с идеята да се приемат бедстващи диви животни от цялата страна. По-късно е обявен и официално за спасителен център със заповед на министъра на околната среда и водите.
Центърът развива активна и образователна дейност с природозащитна насоченост и изпълнява програми за реинтродукция и подпомагане популациите на редки и застрашени видове птици. От 2009 г. насам през него са преминали 6 500 животни.

 

 • Завършват в срок Регионалната система за управление на отпадъците в Стара Загора_4
 • Завършват в срок Регионалната система за управление на отпадъците в Стара Загора_5
 • Завършват в срок Регионалната система за управление на отпадъците в Стара Загора_7
 • Завършват в срок Регионалната система за управление на отпадъците в Стара Загора_10
 • Завършват в срок Регионалната система за управление на отпадъците в Стара Загора_3
 • Завършват в срок Регионалната система за управление на отпадъците в Стара Загора_9
 • Завършват в срок Регионалната система за управление на отпадъците в Стара Загора_1
 • Завършват в срок Регионалната система за управление на отпадъците в Стара Загора_11
 • Завършват в срок Регионалната система за управление на отпадъците в Стара Загора_6
 • Завършват в срок Регионалната система за управление на отпадъците в Стара Загора_12
 • Завършват в срок Регионалната система за управление на отпадъците в Стара Загора_8
 • Завършват в срок Регионалната система за управление на отпадъците в Стара Загора_2

21.12.2014 г.

Важни телефони

Телефон за информация и централа:
(042) 614 614
Горещ телефон за сигнали: 
0800 157 37
Дежурен общински съвет за сигурност:
(042) 628 683, 614 821, 250 005; 0885 901 212 през цялата година
Зимна поддръжка на пътищата:
Общински пътища – PSI – дежурен база „Голеш" – 0882 988 437
Градска мрежа – ДЗЗД "ГРИЙН ПАРТНЪРС - БКС" – дежурен – 0898 460 273
Сметосъбиране: – ДЗЗД "ГРИЙН ПАРТНЪРС - БКС" – дежурен – 0898 460 273  

 

Контакти

logo

 • п.к. 6000
 • Адрес град Стара Загора, бул. Цар Симеон Велики № 107
 • Телефон за информация и централа:
  (042) 614 614
  Факс (042) 25 91 32
  Горещ телефон за сигнали - 0800 157 37
 • Електронна поща mayor@starazagora.bg ; sz@starazagora.bg

Снимки от Стара Загора

 Нагоре
Ние използваме бисквитки за да подобрим ефективността на нашия уебсайт. Виж повече...