Република България ■ Община Стара Загора

Сертификат по ISO

Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Приют за животни

Банер

Ремонтни дейности

Банер

ОП Околна среда

Банер
Банер
Банер

Вие се намирате в: Начало Административни услуги Гражданско състояние Признаване на чуждестранни актове, касаещи гражданското състояние и гражданската регистрация на физическите лица

Признаване на чуждестранни актове, касаещи гражданското състояние и гражданската регистрация на физическите лица

Внимание, ще се отвори в нов прозорец. ПДФПечатЕ-мейл

pdfОписание на услугата456.44 KB 

pdfЗаявление547.62 KB  

Документи, които се прилагат към заявлението:
- Декларация с нотариална заверка на подписа на лицето, с която декларира, че са спазени следните условия: между същите страни, на същото основание и за същото искане няма висящ процес пред български съд, образуван преди чуждото дело, по което е постановено решението, чието признаване и изпълнение се иска; между същите страни, на същото основание и за същото искане няма влязло в сила решение на български съд; 
- Препис от съдебното решение или съответния акт, заверен по надлежния ред от чуждестранния орган, който го е издал;
- Удостоверение от съответния съд, че решението е влязло в сила (ако става въпрос за съдебно решение);

Забележка: чуждестранните документи следва да бъдат легализирани и преведени на български език, като преводът следва да е заверен от Министерството на външните работи по законоустановения ред.

Срок за предоставяне на услугата: в рамките на 14 дни

Такса: няма

 
Подаване на гише
Услугата може да бъде заявена на Работни места № 1, 2, 3 и 4 в Центъра за услуги и информация, в сградата на Община Стара Загора, бул."Цар Симеон Велики" № 107 - партерен етаж. 
Работно време: 08:30-17:30 ч.(без прекъсване); всеки четвъртък до 19:30 ч.
 
Подаване по електронен път
Услугата може да бъде заявена и по електронен път, но готовия документ се получава само на Работни места № 1, 2, 3 и 4 в Центъра за услуги и информация срещу документ за самоличност.
 
При подаване по електронен път задължително се прилага:
- попълнено, подписано и сканирано заявление за конкретната услуга
- копие от документ за платена такса, в който e посочен избрания срок за предоставяне на услугата /обикновена, бърза, експресна/, както и дали е необходима заверка на документа за чужбина.
- други документи, които се изискват в описанието на услугата.
 
Банкова сметка
Юробанк И Еф Джи България АД – клон Стара Загора
BIC код: BPBIBGSF
Банкова сметка – BG77 BPBI 7935 8475 7555 44
Код за вид плащане: 44 80 07