Република България ■ Община Стара Загора

последни новини

Инициативата „Аз съм бъдещето. Пази ме!" стартира в Стара Загора

Продължава... 

Кметът на Стара Загора Живко Тодоров участва в залесяването на парк „Борова гора"

Продължава... 

Главният финансист на Община Стара Загора Цанка ГАНЕВА: На екипността в работата ни се дължи финансовата стабилност на Общината

Продължава... 

Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Приют за животни

Банер

Ремонтни дейности

Банер

ОП Околна среда

Банер
Банер
Банер
Банер

Вие се намирате в: Начало Административни услуги Гражданско състояние Признаване на чуждестранни актове, касаещи гражданското състояние и гражданската регистрация на физическите лица

Признаване на чуждестранни актове, касаещи гражданското състояние и гражданската регистрация на физическите лица

Внимание, ще се отвори в нов прозорец. ПДФПечатЕ-мейл

pdfОписание на услугата456.44 KB 

pdfЗаявление547.62 KB  

Документи, които се прилагат към заявлението:
- Декларация с нотариална заверка на подписа на лицето, с която декларира, че са спазени следните условия: между същите страни, на същото основание и за същото искане няма висящ процес пред български съд, образуван преди чуждото дело, по което е постановено решението, чието признаване и изпълнение се иска; между същите страни, на същото основание и за същото искане няма влязло в сила решение на български съд; 
- Препис от съдебното решение или съответния акт, заверен по надлежния ред от чуждестранния орган, който го е издал;
- Удостоверение от съответния съд, че решението е влязло в сила (ако става въпрос за съдебно решение);

Забележка: чуждестранните документи следва да бъдат легализирани и преведени на български език, като преводът следва да е заверен от Министерството на външните работи по законоустановения ред.

Срок за предоставяне на услугата: в рамките на 14 дни

Такса: няма

 
Подаване на гише
Услугата може да бъде заявена на Работни места № 1, 2, 3 и 4 в Центъра за услуги и информация, в сградата на Община Стара Загора, бул."Цар Симеон Велики" № 107 - партерен етаж. 
Работно време: 08:30-17:30 ч.(без прекъсване); всеки четвъртък до 19:30 ч.
 
Подаване по електронен път
Услугата може да бъде заявена и по електронен път, но готовия документ се получава само на Работни места № 1, 2, 3 и 4 в Центъра за услуги и информация срещу документ за самоличност.
 
При подаване по електронен път задължително се прилага:
- попълнено, подписано и сканирано заявление за конкретната услуга
- копие от документ за платена такса, в който e посочен избрания срок за предоставяне на услугата /обикновена, бърза, експресна/, както и дали е необходима заверка на документа за чужбина.
- други документи, които се изискват в описанието на услугата.
 
Банкова сметка
Юробанк И Еф Джи България АД – клон Стара Загора
BIC код: BPBIBGSF
Банкова сметка – BG77 BPBI 7935 8475 7555 44
Код за вид плащане: 44 80 07