Print this page

Годишен финансов отчет

 • ЗАВЕРЕН ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2016 ГОДИНА

   

  Одитен доклад на Сметна палата за резултатите от извършен финансов одит на Годишния финансов отчет на Община Стара Загора за 2016 г.

   

   
  Одитно становище за заверка без резерви на Сметна палата на годишния финансов отчет на Община Стара Загора за 2016 г.

   

  Обяснителна записка

   

  Отчет за касовото изпълнение на Бюджет 2016

   

  Отчет за касовото изпълнение на извънбюджетни сметки и фондове - Други Европейски Средства

   

  Отчет за касовото изпълнение на извънбюджетни сметки и фондове - Разплащателна агенция

   

  Отчет за касовото изпълнение на извънбюджетни сметки и фондове - Кохезионни и Структурни Фондове на ЕС

   

  Отчет за касовото изпълнение на сметките за чужди средства

   

  Отчет за касовото изпълнение на бюджета, сметките за средствата от европейския съюз и сметките за чужди средства

   

  Отчет за приходите и разходите 

   

  Баланс на община Стара Загора към 31.12.2016 г.
 • ЗАВЕРЕН ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2015 ГОДИНА

  Одитно становище и Одитен доклад на Сметна палата за резултатите от извършен финансов одит на Годишния финансов отчет на община Стара Загора за 2015 г.

   

  Обяснителна записка

   

  Отчет за касовото изпълнение на Бюджет 2015

   

  Отчет за касовото изпълнение на извънбюджетни сметки и фондове - Други Европейски Средства

   

  Отчет за касовото изпълнение на извънбюджетни сметки и фондове - Разплащателна агенция

   

  Отчет за касовото изпълнение на извънбюджетни сметки и фондове - Кохезионни и Структурни Фондове на ЕС

   

  Отчет за касовото изпълнение на сметките за чужди средства

   

  Баланс на община Стара Загора към 31.12.2015 г.

 • ЗАВЕРЕН ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2014 ГОДИНА

  Одитно становище и Одитен доклад на Сметна палата за резултатите от извършен финансов одит на Годишния финансов отчет на община Стара Загора за 2014 г.

   

  Обяснителна записка

   

  Отчет за касовото изпълнение на Бюджет 2014

   

  Отчет за касовото изпълнение на извънбюджетни сметки и фондове - Други Европейски Средства

   

  Отчет за касовото изпълнение на извънбюджетни сметки и фондове - Други Международни Програми

   

  Отчет за касовото изпълнение на извънбюджетни сметки и фондове - Разплащателна агенция

   

  Отчет за касовото изпълнение на извънбюджетни сметки и фондове - Кохезионни и Структурни Фондове на ЕС

   

  Отчет за касовото изпълнение на сметките за чужди средства

   

  Баланс на община Стара Загора към 31.12.2014 г.
 • ЗАВЕРЕН ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2013 ГОДИНА

  Одитно становище и Одитен доклад на Сметна палата за резултатите от извършен финансов одит на Годишния финансов отчет на община Стара Загора за 2013 г. 

   

  Обяснителна записка 

   

  Счетоводна политика на община Стара Загора 

   

  Отчет за касовото изпълнение на Бюджет 2013 

   

  Отчет за касовото изпълнение на извънбюджетни сметки и фондове 

   

  Отчет за извънбюджетните сметки на бенефициенти на Кохезионния и структурните фондове към националния фонд 

   

  Баланс на община Стара Загора към 31.12.2013 г.
 • ЗАВЕРЕН ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2012 ГОДИНА

  Баланс на община Стара Загора към 31.12.2010 г.

       pdfБаланс2.37 MB

Ние използваме бисквитки за да подобрим ефективността на нашия уебсайт. Виж повече...