Дирекция "Гражданско състояние"

Дирекция „Гражданско състояние":
 • поддържа регистър на населението и локална база данни "Население" в актуален вид;
 • съхранява документи и картотечни регистри в автоматичен информационен фонд;
 • приема молби и заявления на граждани и издава унифицирани документи в съответствие с действащото законодателство, касаещи регистрите за гражданско състояние и личността на гражданите;
 • извършва легализация на документи по гражданското състояние;
 • координира и контролира дейността на гражданското състояние във всички звена и обучава методически длъжностните лица;
 • контролира работата на кметовете на кметства и кметските наместници по регистрацията на гражданското състояние на лицата, правилното оформяне и съхранение на регистрите за населението и издаването на съответните документи;
 • води регистрацията по постоянен и настоящ адрес на гражданите;
 • осигурява информационната база по провеждане на избори и референдуми;
 • отговаря за извършването на гражданските ритуали и издаването на съответните документи за тях;
 • извършва и други дейности, вменени със закон или подзаконов акт като компетенция по гражданското състояние на населението от общината;
 • осъществява взаимодействие с районното звено ГРАО и Главна дирекция ГРАО;
 • предоставя информация на държавните институции незабранена от закона;
 • извършва дейността по настойничеството и попечителството
 • ръководи, координира и контролира персонала от звено „Гробищен парк".  
Телефони за контакт
 
Документи

 

  

Важни телефони

Телефон за информация и централа:
(042) 614 614
Горещ телефон за сигнали: 
0800 157 37
Дежурен общински съвет за сигурност:
(042) 628 683, 614 821, 250 005; 0885 901 212 през цялата година
Зимна поддръжка на пътищата:
Общински пътища – PSI – дежурен база „Голеш" – 0882 988 437
Градска мрежа – ДЗЗД "ГРИЙН ПАРТНЪРС - БКС" – дежурен – 0898 460 273
Сметосъбиране: – ДЗЗД "ГРИЙН ПАРТНЪРС - БКС" – дежурен – 0898 460 273  

 

Контакти

logo

 • п.к. 6000
 • Адрес град Стара Загора, бул. Цар Симеон Велики № 107
 • Телефон за информация и централа:
  (042) 614 614
  Факс (042) 25 91 32
  Горещ телефон за сигнали - 0800 157 37
 • Електронна поща mayor@starazagora.bg ; sz@starazagora.bg

Снимки от Стара Загора

 Нагоре
Ние използваме бисквитки за да подобрим ефективността на нашия уебсайт. Виж повече...