Отдел "Правно нормативно обслужване"

Отдел „Правно нормативно обслужване":

 • осъществява правното подпомагане на общинската администрация и следи за спазването на законността в дейността на звената й;
 • задължително дава мнение по законосъобразността на проектите на актове и решения на Общинския съвет;
 • дава мнения по законосъобразността на проектите на заповеди на кмета на общината, като ги парафира, а при несъгласие прилага мотивирано мнение;
 • оказва правна помощ на звената към общинската администрация при осъществяването на техните функции, като дава мнения и съвети по законосъобразността на изготвените от тях проекти за нормативни и административни актове, с изключение на тези, подготвяни от специализираната администрация при упражняване на специалната й функционална компетентност;
 • осъществява процесуално представителство пред всички органи на съдебната власт по дела, по които страна е общината, кмета или общинския съвет;
 • съдейства и осигурява с правни средства своевременното събиране на вземанията на общината;
 • участва в процедурите по назначаване на служители в общината и следи за законосъобразността на актовете, свързани с възникването, изменянето и прекратяването на служебните и трудови правоотношения, както и с реализирането на дисциплинарната отговорност на служителите

Телефони за контакт
Отдел "Правно - нормативно обслужване"

Документи
pdfПравилник за дейността на отдела202.25 KB

Важни телефони

Телефон за информация и централа:
(042) 614 614
Горещ телефон за сигнали: 
0800 157 37
Дежурен общински съвет за сигурност:
(042) 628 683, 614 821, 250 005; 0885 901 212 през цялата година
Зимна поддръжка на пътищата:
Общински пътища – PSI – дежурен база „Голеш" – 0882 988 437
Градска мрежа – ДЗЗД "ГРИЙН ПАРТНЪРС - БКС" – дежурен – 0898 460 273
Сметосъбиране: – ДЗЗД "ГРИЙН ПАРТНЪРС - БКС" – дежурен – 0898 460 273  

 

Контакти

logo

 • п.к. 6000
 • Адрес град Стара Загора, бул. Цар Симеон Велики № 107
 • Телефон за информация и централа:
  (042) 614 614
  Факс (042) 25 91 32
  Горещ телефон за сигнали - 0800 157 37
 • Електронна поща mayor@starazagora.bg ; sz@starazagora.bg

Снимки от Стара Загора

 Нагоре
Ние използваме бисквитки за да подобрим ефективността на нашия уебсайт. Виж повече...