Print this page

Регистър на разпоредителните сделки с общинска собственост

 

Регистър на разпоредителните сделки с общинска собственост
1 Учредяване право на строеж

 pdfрегистър128.64 KB        

2 Учредяване право на пристрояване или надстрояване  pdfрегистър146.3 KB  
3 Учредяване право на ползване  pdfрегистър129.17 KB
4 Продажба на жилища  pdfрегистър98.28 KB
5
Продажба при учредено право на строеж
 pdfрегистър99.18 KB
6 Продажба чрез търг или конкурс  pdfрегистър278.97 KB
7 Прекратяване на съсобственост  pdfрегистър260.38 KB
8 Делби  pdfрегистър88.35 KB
9 Дарения  pdfрегистър72.98 KB
10 Замени  pdfрегистър80.79 KB
Ние използваме бисквитки за да подобрим ефективността на нашия уебсайт. Виж повече...