Print this page

Регистър на разпоредителните сделки с общинска собственост

 

Регистър на разпоредителните сделки с общинска собственост
1 Учредяване право на строеж

 pdfрегистър127.29 KB        

2 Учредяване право на пристрояване или надстрояване  pdfрегистър146.84 KB  
3 Учредяване право на ползване  pdfрегистър114.71 KB
4 Продажба на жилища  pdfрегистър95.32 KB
5
Продажба при учредено право на строеж
 pdfрегистър98.71 KB
6 Продажба чрез търг или конкурс  pdfрегистър274.45 KB
7 Прекратяване на съсобственост  pdfрегистър259.1 KB
8 Делби  pdfрегистър88.46 KB
9 Дарения  pdfрегистър73.08 KB
10 Замени  pdfрегистър77.74 KB
Ние използваме бисквитки за да подобрим ефективността на нашия уебсайт. Виж повече...