Съобщение за разрешение изработване на ПУП - Парцеларен план "БУЛГАРТРАНСГАЗ" ЕАД

16 Юни 2017
О Б Я В Л Е Н И Е
НА
ЗАПОВЕД № ДС –ЗД – 194
от 02.06.2017 год.

 

На основание чл.124а, ал.3 и ал.7, във връзка с чл.124б, ал.1 от ЗУТ, по заявление с вх. № ДС-227 от 26.05.2017 г. с искане за разрешение изработването на проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план, и имайки предвид, че искането е законосъобразно Областен управител на област Стара Загора разрешава „БУЛГАРТРАНСГАЗ“ ЕАД да възложи изработване на Подробен устройствен план – Парцеларен план за изграждане на „Ново външно ел. захранване на СОГ „Могила“, с обща дължина на трасето от1271.60 м, преминаващ през землището на с. Боздуганово и с. Преславен, съгласно приложени техническо задание и скица - предложение.
Подробният устройствен план да бъде изработен и процедиран при спазване на действащата нормативна уредба.

Важни телефони

Телефон за информация и централа:
(042) 614 614
Горещ телефон за сигнали: 
0800 157 37
Дежурен общински съвет за сигурност:
(042) 628 683, 614 821, 250 005; 0885 901 212 през цялата година
Зимна поддръжка на пътищата:
Общински пътища – PSI – дежурен база „Голеш" – 0882 988 437
Градска мрежа – ДЗЗД "ГРИЙН ПАРТНЪРС - БКС" – дежурен – 0898 460 273
Сметосъбиране: – ДЗЗД "ГРИЙН ПАРТНЪРС - БКС" – дежурен – 0898 460 273  

 

Контакти

logo

  • п.к. 6000
  • Адрес град Стара Загора, бул. Цар Симеон Велики № 107
  • Телефон за информация и централа:
    (042) 614 614
    Факс (042) 25 91 32
    Горещ телефон за сигнали - 0800 157 37
  • Електронна поща mayor@starazagora.bg ; sz@starazagora.bg

Снимки от Стара Загора

 Нагоре
Ние използваме бисквитки за да подобрим ефективността на нашия уебсайт. Виж повече...