ПОКАНА за публично обсъждане на намеренията за поемане на дългосрочен дълг от Община Стара Загора през 2017 година

17 Август 2017
ПОКАНА за публично обсъждане на намеренията за поемане на дългосрочен дълг от Община Стара Загора през 2017 година


На основание чл. 15, ал. 1 от Закона за общинския дълг Община Стара Загора организира публично обсъждане за поемане на дългосрочен дълг при следните параметри:

I.Предназначение на дълга - за финансиране и рефинансиране на разходи за текущи ремонти на тротоари, асфалтиране на улици и благоустрояване на междублокови пространства на територията на община Стара Загора.

Максимален размер на дълга – 6 000 000 (шест милиона ) лева;

Валута на дълга – български лева;

Вид на дълга – дългосрочен дълг за предотвратяване и ликвидиране на последиците от форсмажорни обстоятелства, поет с договор за общински заем;

Срок за погасяване – до 60 месеца, считано от датата на подписване на договора за банков кредит, но не по-късно от 31.05.2023 г., с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване;

Източници за погасяване на главницата – от собствени бюджетни средства;

Максимален годишен лихвен процент – плаващ лихвен процент, формиран от сбора на 3-месечен СОФИБОР плюс максимална надбавка до 2,5% годишно;

Годишна комисиона за управление на кредит - платима при подписване на договора за кредит върху размера на разрешения кредит и в началото на всяка следваща година от срока на кредита върху остатъчния размер на главницата към съответната дата – максимум 0,5% годишно;

Други такси, наказателни лихви, неустойки и разноски – без други такси и комисиони, в т.ч. без комисиона за ангажимент върху размера на неусвоената част от кредита и без такси и комисиони за предсрочно погасяване на кредита или част от него;

Начин на обезпечение на кредита - учредяване на особен залог по реда на ЗОЗ в размер на 125% от размера на кредита върху настоящи и бъдещи вземания на община Стара Загора на парични средства (собствени приходи) на Общината по чл. 45 от Закона за публичните финанси.

II. Предназначение на дълга - Мостово финансиране на проекти по ОП „ Региони в растеж“:

- „Реконструкция, модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност за сградата на ПГВМ „Иван П. Павлов", град Стара Загора"

- „Реконструкция, модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност за сградата на Търговска гимназия „Княз Симеон Търновски"

Максимален размер на дълга – до 560 000 (петстотин и шестдесет хиляди) лева;

Валута на дълга – български лева;

Вид на дълга – дългосрочен дълг за плащания по проекти, финансирани със средства от Европейския съюз, поет с договор за общински заем;

Срок за погасяване – не по-късно от 31.12. 2018 г., с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване;

Източници за погасяване на главницата – чрез плащанията от Управляващия орган съгласно Договори за безвъзмездна финансова помощ;

Максимален годишен лихвен процент – плаващ лихвен процент, формиран от сбора на 1 - месечен СОФИБОР плюс максимална надбавка до 3 % годишно;

Годишна комисиона за управление на кредит – платима при подписване на договора за кредит върху размера на разрешения кредит – максимум 0,5% годишно;

Други такси, наказателни лихви, неустойки и разноски – няма

Начин на обезпечение на кредита –

– Учредяване на особен залог по реда на ЗОЗ върху настоящи и бъдещи вземания по Административни договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ ;

– Учредяване на особен залог по реда на ЗОЗ върху настоящи и бъдещи вземания на Община Стара Загора на парични средства (собствени приходи) и на общината по чл. 45 от Закона за публичните финанси .

Кметът на Община Стара Загора кани всички жители на общината, представители на бизнеса, неправителствени организации и цялата старозагорска общественост да участват в публично обсъждане на намерението на общината за поемане на дългосрочен дълг. Публичното обсъждане ще се проведе на 24.08.2017 година от 17.30 часа в зала „П. Р. Славейков“ на Община Стара Загора.

Писмени предложения и становища ще се приемат в деловодството на Община Стара Загора и на електронен адрес - s.deneva@starazagora.bg.

Живко Тодоров,

Кмет на Община Стара Загора

Важни телефони

Телефон за информация и централа:
(042) 614 614
Горещ телефон за сигнали: 
0800 157 37
Дежурен общински съвет за сигурност:
(042) 628 683, 614 821, 250 005; 0885 901 212 през цялата година
Зимна поддръжка на пътищата:
Общински пътища – PSI – дежурен база „Голеш" – 0882 988 437
Градска мрежа – ДЗЗД "ГРИЙН ПАРТНЪРС - БКС" – дежурен – 0898 460 273
Сметосъбиране: – ДЗЗД "ГРИЙН ПАРТНЪРС - БКС" – дежурен – 0898 460 273  

 

Контакти

logo

  • п.к. 6000
  • Адрес град Стара Загора, бул. Цар Симеон Велики № 107
  • Телефон за информация и централа:
    (042) 614 614
    Факс (042) 25 91 32
    Горещ телефон за сигнали - 0800 157 37
  • Електронна поща mayor@starazagora.bg ; sz@starazagora.bg

Снимки от Стара Загора

 Нагоре
Ние използваме бисквитки за да подобрим ефективността на нашия уебсайт. Виж повече...