Заповед № 19-13-224 от 25.08.2017 - план за регулация

01 Септември 2017

 

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 19-13-224 от 25.08.2017г. на Кмета на Община Стара Загора, се разрешава изработване на проект за изменение на ПУП - План за регулация в следния обхват: План за регулация на гр. Стара Загора, одобрен със заповед № РД-02-14-370/ 26.10.1987г., в частта му за ПИ 68850.523.4 и ПИ 68850.523.23 по КК на гр. Стара Загора за които липсва отреждане в регулационния план. В тази връзка за ПИ 68850.523.4 да се отреди УПИ I-4/за озеленяване/, в нов кв.1101, а за ПИ 68850.523.23 да се отреди УПИ I-23/за инфраструктурни обекти/, в нов кв.1102, като улично-регулационните линии съвпадат с границите на имотите от кадастралната карта на гр. Стара Загора (съгласно представена скица – предложение и техническо задание), който се намира в стая 518 , ет.5 на Община Стара Загора.

Важни телефони

Телефон за информация и централа:
(042) 614 614
Горещ телефон за сигнали: 
0800 157 37
Дежурен общински съвет за сигурност:
(042) 628 683, 614 821, 250 005; 0885 901 212 през цялата година
Зимна поддръжка на пътищата:
Общински пътища – PSI – дежурен база „Голеш" – 0882 988 437
Градска мрежа – ДЗЗД "ГРИЙН ПАРТНЪРС - БКС" – дежурен – 0898 460 273
Сметосъбиране: – ДЗЗД "ГРИЙН ПАРТНЪРС - БКС" – дежурен – 0898 460 273  

 

Контакти

logo

  • п.к. 6000
  • Адрес град Стара Загора, бул. Цар Симеон Велики № 107
  • Телефон за информация и централа:
    (042) 614 614
    Факс (042) 25 91 32
    Горещ телефон за сигнали - 0800 157 37
  • Електронна поща mayor@starazagora.bg ; sz@starazagora.bg

Снимки от Стара Загора

 Нагоре
Ние използваме бисквитки за да подобрим ефективността на нашия уебсайт. Виж повече...