Предложение за замяна на имот - 229 кв. м. от УПИ в кв. 30 с. Лозен

04 Септември 2017

 

Община Стара Загора в изпълнение на изискванията на чл. 40, ал. 4 от Закона за общинската собственост обявява за постъпило предложение за замяна на:

 

229 / 687 кв. м ид. ч от УПИ ХІІ168, кв. 30, с. Лозен, община Стара Загора, одобрен със заповед № 63 от 18.01.2000 г. на Община Стара Загора – общинска собственост, целият с площ 687 кв. м, при граници на УПИ по ПУП: североизток – УПИ ХІІІ166,167,вододайна зона; югоизток – УПИ ХІ169; югозапад – улица с о.т. 88-89; северозапад – УПИ ХІІІ166,167,вододайна зона, актуван с АОС № 17194 от 11.07.2017 г.

с

113 / 1830 кв. м ид. ч. от УПИ ХІІІ166,167,вододайна зона, кв. 30, с. Лозен, община Стара Загора, одобрен със заповед № 63 от 18.01.2000 г. на Община Стара Загора, целият с площ 1830 кв. м, при граници на УПИ по ПУП: север,североизток – дере; юг,югоизток – УПИ ХІІ168 и УПИ ХІ169; запад – УПИ ХІІ168; северозапад – улица с о.т. 88-89, собственост на Иван Петков Иванов, съгласно НА № 167/1995 година.

 

За допълнителна информация: тел. 042 / 614 681

Важни телефони

Телефон за информация и централа:
(042) 614 614
Горещ телефон за сигнали: 
0800 157 37
Дежурен общински съвет за сигурност:
(042) 628 683, 614 821, 250 005; 0885 901 212 през цялата година
Зимна поддръжка на пътищата:
Общински пътища – PSI – дежурен база „Голеш" – 0882 988 437
Градска мрежа – ДЗЗД "ГРИЙН ПАРТНЪРС - БКС" – дежурен – 0898 460 273
Сметосъбиране: – ДЗЗД "ГРИЙН ПАРТНЪРС - БКС" – дежурен – 0898 460 273  

 

Контакти

logo

  • п.к. 6000
  • Адрес град Стара Загора, бул. Цар Симеон Велики № 107
  • Телефон за информация и централа:
    (042) 614 614
    Факс (042) 25 91 32
    Горещ телефон за сигнали - 0800 157 37
  • Електронна поща mayor@starazagora.bg ; sz@starazagora.bg

Снимки от Стара Загора

 Нагоре
Ние използваме бисквитки за да подобрим ефективността на нашия уебсайт. Виж повече...