Print this page

Заповед № 19-13-236 от 14.09.2017 г. - План за регулация

20 Септември 2017

 

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 19-13-236/ 14.09.2017г. на Кмета на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за промяна на План за регулация на с. Остра могила, Община Стара Загора, одобрен със заповед № 2220 от 29.09.1995г в частта му за УПИ II392 и УПИ III391, от кв. 19, като общата им вътрешнорегулационна линия бъде поставена в съответствие със съществуващата граница между поземлените имоти (съгласно представената скица - предложение и техническо задание), който се намира в сградата на Община Стара Загора - ет. 5, стая 515.

Ние използваме бисквитки за да подобрим ефективността на нашия уебсайт. Виж повече...