Print this page

Заповед № 19-03-238 от 20.09.2017 г. - План за регулация

20 Септември 2017

 

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 19-03-238 от 20.09.2017г. на Кмета на Община Стара Загора, се разрешава изработване на проект за промяна на План за регулация на гр. Стара Загора, одобрен със заповед № 1512/ 12.09.1997г., в частта му за УПИ X247 и УПИ XI244, от кв. 10-Зора, като същите се обединят в един нов УПИ X1576,1577 от кв. 10-Зора. Границите на новообразувания УПИ X1576,1577 със съседните му УПИ IX246 и УПИ XII243, да бъдат поставени в съответствие с границите им от кадастралната карта на гр. Стара Загора (съгласно представената скица – предложение и техническо задание), който се намира в стая 516 , ет.5 на Община Стара Загора.

Ние използваме бисквитки за да подобрим ефективността на нашия уебсайт. Виж повече...