Print this page

Заповед № 19-13-237 от 20.09.2017 г. - План за регулация

20 Септември 2017

 

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 19-13-237 от 20.09.2017г. на Кмета на Община Стара Загора, се разрешава изработване на проект за промяна на План за регулация на гр. Стара Загора, одобрен с Решение № 300/ 20.11.2008г., в частта му за УПИ XXI3227 и УПИ XX3226 от кв. 66, като същите се обединят в един нов УПИ XX9915, кв.66, отреден за ПИ с проектен идентификатор 68850.503.9915 (съгласно представена скица – предложение и техническо задание)., който се намира в стая 518, ет. 5 на Община Стара Загора.

Ние използваме бисквитки за да подобрим ефективността на нашия уебсайт. Виж повече...