Print this page

Заповед № 19-13-241 от 25.09.2017 г. - План за регулация

25 Септември 2017
 

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 19-13-241/ 25.09.2017г. на Кмета на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за изменение на ПУП- План за регулация на гр. Стара Загора, одобрен със заповеди № РД-25-250/ 26.01.2010г., в частта му за УПИ XV-261 и заповед № 2092/ 15.11.1999г. в частта му за УПИ VIII-139 и УПИ IX-140, от кв. 479, като общата вътрешно регулационна линия, бъде поставена в съответствие със съществуващата граница между ПИ 68850.524.1633, ПИ 68850.524.139 и ПИ 68850.524.140 от КК на гр. Стара Загора (съгласно представената скица - предложение и техническо задание), който се намира в сградата на община Стара Загора - ет. 5, стая 515.

Ние използваме бисквитки за да подобрим ефективността на нашия уебсайт. Виж повече...