Print this page

Информация за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение - 27.09.2017 /"Петгруп - Гълъбово" ЕООД/

27 Септември 2017

 

На основание чл. 6, ал.9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда Община Стара Загора обявява информация за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение „Площадка за събиране, временно съхранение и транспортиране на отпадъци от черни и цветни метали“ в имоти с идентификатор № № 68850.523.388; 68850.523.387 от землището на гр. Стара Загора.

Възложител: „ПЕТГРУП - ГЪЛЪБОВО“ ЕООД
Адрес за кореспонденция: гр. Хасково, ул. „Тракийска низина“ № 4
Лице за контакти – Стоян Диков, тел.: 0886/38 91 37

 

Информацията за преценяване необходимостта от ОВОС е на разположение за сведение и изразяване на становища от заинтересовани лица в периода от 27.09.2017 г. до 10.10.2017 г. вкл. в сградата на Общинска администрация, стая № 603, телефон: 042/ 614 663.

Ние използваме бисквитки за да подобрим ефективността на нашия уебсайт. Виж повече...