Print this page

Заповед № 19-13-243 от 26.09.2017 - план за регулация

27 Септември 2017

 

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 19-13-243/ 26.09.2017г. на Кмета на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за промяна на План за регулация на с. Могила, общ. Стара Загора, одобрен със заповед № 83 от 19.01.1999г. за УПИ II249 и УПИ XІI249 от кв. 24, като се променя дворищнорегулационната граница между двата УПИ (съгласно представената скица-предложение и техническо задание), който се намира в сградата на Община Стара Загора - ет. 5, стая 516.

Ние използваме бисквитки за да подобрим ефективността на нашия уебсайт. Виж повече...