Print this page

Заповед № 19-13-245 от 27.09.2017 - план за регулация

27 Септември 2017

 

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 19-13-245/ 27.09.2017г. на Кмета на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за промяна на План за регулация на с. Калояновец, общ. Стара Загора, одобрен със заповед № 1911 от 23.12.2003г. за УПИ I182 и УПИ IV182 от кв. 60, като се променя дворищнорегулационната граница между двата УПИ и се образуват два нови УПИ с номера както следва: УПИ XX620 и УПИ XXI621 от кв. 60 (съгласно представената скица-предложение и техническо задание), който се намира в сградата на Община Стара Загора - ет. 5, стая 516.

Ние използваме бисквитки за да подобрим ефективността на нашия уебсайт. Виж повече...