Print this page

Заповед № 19-13-246 от 27.09.2017 - план за регулация

27 Септември 2017

 

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 19-13-246/ 27.09.2017г. на Кмета на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за промяна на План за регулация на с. Лясково, общ. Стара Загора, одобрен със заповед № 2208 от 15.09.2000г. за УПИ X257 и заповед № 1821 от 12.12.2002г. за УПИ XII260 от кв. 28, като се променя дворищнорегулационната граница между двата УПИ (съгласно представената скица-предложение и техническо задание), който се намира в сградата на Община Стара Загора - ет. 5, стая 515.

Ние използваме бисквитки за да подобрим ефективността на нашия уебсайт. Виж повече...