Print this page

Заповед № 19-13-247 от 27.09.2017 - план за регулация

27 Септември 2017

 

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 19-13-247 от 27.09.2017г. на Кмета на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект на План за регулация на поземлен имот № 68850.256.84 по кадастралната карта на гр. Стара Загора с трайно предназначение на територията – урбанизирана, като за имота се отрежда урегулиран поземлен имот УПИ I908, от кадастрален район 256, достъпът до който се осигурява от улица, обособена от ПИ 68850.256.9509 с НПТ – за второстепенна улица, ПИ № 68850.255.9501 с НПТ – за второстепенна улица и ПИ с проектен идентификатор 68850.256.909 (съгласно представената скица – предложение и техническо задание), който се намира в сградата на община Ст. Загора - ет. 5, стая 516.

Ние използваме бисквитки за да подобрим ефективността на нашия уебсайт. Виж повече...