Print this page

Заповед № 19-13-248 от 27.09.2017 - план за регулация

27 Септември 2017

 

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 19–13–248 от 27.09.2017г. на Кмета на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за промяна на План за регулация на с. Плоска могила, Община Стара Загора, одобрен със Заповед № 2221/ 29.09.1995г., в частта му за УПИ VI-105, от кв. 28, като същият се разделя на два нови УПИ: УПИ XI-105 и УПИ XII-105, от кв. 28 (съгласно представената скица – предложение и техническо задание), който се намира в стая 518, ет. 5 на Община Стара Загора.

Ние използваме бисквитки за да подобрим ефективността на нашия уебсайт. Виж повече...