Заповед № 19-13-262 от 18.10.2017 - план за регулация

19 Октомври 2017

 

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 19-13-262/ 18.10.2017г. на Кмета на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за изменение на План за регулация на гр. Стара Загора, одобрен със заповеди № 19-12-36/ 13.03.2014г. и № 19-25-18/ 18.03.2014г., в частта му за УПИ CLII5697. и заповед № РД-25-2256/ 27.11.2012г. в частта му за улица с о.т. 220ж – о.т. 220и от кв. 13 “Индустриален“. УПИ CLII5697 се разделя на два УПИ - УПИ CLII5751 и УПИ CLIV5752 , като част от улица с о.т. 220ж – о.т. 220и с площ от 136 кв.м. се присъединява към новообразувания УПИ CLII5751. За обслужване на новообразувания УПИ CLIV5752 се обособява улица тупик с о.т. 220и – о.т. 178г. с ширина 5м. (съгласно представената скица - предложение и техническо задание), който се намира в сградата на община Стара Загора - ет. 5, стая 516.

Важни телефони

Телефон за информация и централа:
(042) 614 614
Горещ телефон за сигнали: 
0800 157 37
Дежурен общински съвет за сигурност:
(042) 628 683, 614 821, 250 005; 0885 901 212 през цялата година
Зимна поддръжка на пътищата:
Общински пътища – PSI – дежурен база „Голеш" – 0882 988 437
Градска мрежа – ДЗЗД "ГРИЙН ПАРТНЪРС - БКС" – дежурен – 0898 460 273
Сметосъбиране: – ДЗЗД "ГРИЙН ПАРТНЪРС - БКС" – дежурен – 0898 460 273  

 

Контакти

logo

  • п.к. 6000
  • Адрес град Стара Загора, бул. Цар Симеон Велики № 107
  • Телефон за информация и централа:
    (042) 614 614
    Факс (042) 25 91 32
    Горещ телефон за сигнали - 0800 157 37
  • Електронна поща mayor@starazagora.bg ; sz@starazagora.bg

Снимки от Стара Загора

 Нагоре
Ние използваме бисквитки за да подобрим ефективността на нашия уебсайт. Виж повече...