Заповед № 19-13-273 от 06.11.2017 - план за регулация

06 Ноември 2017

 

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 19-13-273/ 06.11.2017г. на Кмета на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за изменение на План за регулация на гр. Стара Загора, одобрен със Заповед № РД-25-195/06.02.2012г. в частта му за УПИ XXII5654 и Заповед № 1013/ 22.08.2001г. в частта му за УПИ XXIII5335 и УПИ XXI5335 от кв. 14“Индустриален“, като промяната се състои в следното:

• Променя се дворищно регулационната граница между УПИ XXI5335, и УПИ XXIII5335 от кв. 14, като 24 кв.м. от УПИ XXI5335 преминат към УПИ XXIII5335.

• Променя се дворищно регулационната граница между УПИ XXI5335, и УПИ XXII5654 от кв. 14, като 24 кв.м. от УПИ XXII5654 преминат към УПИ XXI5335.

• Обединяват се така променените УПИ XXII5654 и УПИ XXIII5335 от кв. 14 в нов УПИ – УПИ XXII5747,5745 отреден за ПИ с проектни идентификатори 68850.523.5747 и 68850.523.5745 от кадастралната карта на гр. Стара Загора.

• УПИ XXI5335 от кв. 14 се преотрежда за ПИ с проектни идентификатори 68850.523.5744 и 68850.523.5746 от кадастралната карта на гр. Стара Загора и става УПИ XXI5744,5746 от кв. 14 (съгласно представена скица - предложение и техническо задание), който се намира в сградата на община Стара Загора - ет. 5, стая 516.

Важни телефони

Телефон за информация и централа:
(042) 614 614
Горещ телефон за сигнали: 
0800 157 37
Дежурен общински съвет за сигурност:
(042) 628 683, 614 821, 250 005; 0885 901 212 през цялата година
Зимна поддръжка на пътищата:
Общински пътища – PSI – дежурен база „Голеш" – 0882 988 437
Градска мрежа – ДЗЗД "ГРИЙН ПАРТНЪРС - БКС" – дежурен – 0898 460 273
Сметосъбиране: – ДЗЗД "ГРИЙН ПАРТНЪРС - БКС" – дежурен – 0898 460 273  

 

Контакти

logo

  • п.к. 6000
  • Адрес град Стара Загора, бул. Цар Симеон Велики № 107
  • Телефон за информация и централа:
    (042) 614 614
    Факс (042) 25 91 32
    Горещ телефон за сигнали - 0800 157 37
  • Електронна поща mayor@starazagora.bg ; sz@starazagora.bg

Снимки от Стара Загора

 Нагоре
Ние използваме бисквитки за да подобрим ефективността на нашия уебсайт. Виж повече...