Информация за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение - 01.12.2017 /"Феролекс Рисайкъл" ЕООД/

01 Декември 2017
На основание чл. 6, ал.9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда Община Стара Загора обявява информация за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение „Разширение на производствената дейност по оползотворяване на неопасни твърди и строителни отпадъци с включване на отпадъци с код 17 03 02 и дейност с код R4 “ в поземлен имот с идентификатор № 77476.507.48 в землището на с. Хрищени, община Стар Загора.

 

Възложител: „ФЕРОЛЕКС РИСАЙКЪЛ“ ЕООД
Адрес за кореспонденция: гр. Стара Загора, ул. „Отец Паисий“ № 14, ап. 16
Лице за контакти – Николай Трънков, тел.: 0884 460620

Информацията за преценяване необходимостта от ОВОС е на разположение за сведение и изразяване на становища от заинтересовани лица в периода от 01.12.2017 г. до 14.12.2017 г. вкл. в сградата на Общинска администрация, стая № 603, телефон: 042/ 614 663.

Важни телефони

Телефон за информация и централа:
(042) 614 614
Горещ телефон за сигнали: 
0800 157 37
Дежурен общински съвет за сигурност:
(042) 628 683, 614 821, 250 005; 0885 901 212 през цялата година
Зимна поддръжка на пътищата:
Общински пътища – PSI – дежурен база „Голеш" – 0882 988 437
Градска мрежа – ДЗЗД "ГРИЙН ПАРТНЪРС - БКС" – дежурен – 0898 460 273
Сметосъбиране: – ДЗЗД "ГРИЙН ПАРТНЪРС - БКС" – дежурен – 0898 460 273  

 

Контакти

logo

  • п.к. 6000
  • Адрес град Стара Загора, бул. Цар Симеон Велики № 107
  • Телефон за информация и централа:
    (042) 614 614
    Факс (042) 25 91 32
    Горещ телефон за сигнали - 0800 157 37
  • Електронна поща mayor@starazagora.bg ; sz@starazagora.bg

Снимки от Стара Загора

 Нагоре
Ние използваме бисквитки за да подобрим ефективността на нашия уебсайт. Виж повече...