Заповед № 19-13-4 от 11.01.2018 - план за регулация

15 Януари 2018

 

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 19-13-4/ 11.01.2018 г. на Кмета на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за изменение на План за регулация на гр. Стара Загора, одобрен със Заповед № 723/27.03.2008 г., в частта му за УПИ I454 и Решение № 573/ 27.02.2006 г. на ОбС - Ст. Загора, в частта му за УПИ IV334 от кв. 6512, като промяната се състои в следното:

• Променя се вътрешнорегулационната граница между УПИ I454 и УПИ IV334 от кв. 6512, като 51 кв.м. от УПИ IV334 се придават към УПИ I454.

• УПИ I454,9939 се преотрежда за ПИ с идентификатор 68850.501.454 и ПИ с проектен идентификатор 68850.501.9939 от кадастралната карта на гр. Стара Загора.

• УПИ II9940 се преотрежда за ПИ с проектен идентификатор 68850.501.9940 от кадастралната карта на гр. Стара Загора (съгласно представена скица - предложение и техническо задание), който се намира в сградата на Oбщина Стара Загора - ет. 5, стая 518.

Важни телефони

Телефон за информация и централа:
(042) 614 614
Горещ телефон за сигнали: 
0800 157 37
Дежурен общински съвет за сигурност:
(042) 628 683, 614 821, 250 005; 0885 901 212 през цялата година
Зимна поддръжка на пътищата:
Общински пътища – PSI – дежурен база „Голеш" – 0882 988 437
Градска мрежа – ДЗЗД "ГРИЙН ПАРТНЪРС - БКС" – дежурен – 0898 460 273
Сметосъбиране: – ДЗЗД "ГРИЙН ПАРТНЪРС - БКС" – дежурен – 0898 460 273  

 

Контакти

logo

  • п.к. 6000
  • Адрес град Стара Загора, бул. Цар Симеон Велики № 107
  • Телефон за информация и централа:
    (042) 614 614
    Факс (042) 25 91 32
    Горещ телефон за сигнали - 0800 157 37
  • Електронна поща mayor@starazagora.bg ; sz@starazagora.bg

Снимки от Стара Загора

 Нагоре
Ние използваме бисквитки за да подобрим ефективността на нашия уебсайт. Виж повече...