Заповед № 19-13-12 от 07.02.2018 - план за регулация

07 Февруари 2018

 

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 19-13-12 от 07.02.2018 г. на Кмета на Община Стара Загора, се разрешава изработване на проект за промяна на План за регулация на гр. Стара Загора, одобрен със Заповед № 90 от 21.01.2005 г., в частта му за УПИ CLXIII5343, Заповед № 19-12-36 от 13.03.2014 г. и Заповед № 19-25-18 от 18.03.2014 г. в частта му за УПИ CLXVI5696 от кв. 13 „Индустриален“ и улица с о.т. 221е - о.т. 218б- о.т. 218к – о.т. 221г – о.т. 221в – о.т. 221б – о.т. 221а – о.т. 181и – о.т. 181в – о.т. 181г – о.т. 181ж – о.т. 181е – о.т. 181д – о.т. 181з., като промяната се състои в следното:

• Обособява се нов УПИ CLXVI5762 в кв. 13 „Индустриален“, образуван от УПИ CLXVI5696 и част от улица с о.т. 221е – о.т. 218б.

• Отпада улица с о.т. 181в – о.т. 181и – о.т. 221а, като от нея и част от УПИ CLXIII5343 се образува нов УПИ CLXIII5760. .

• Обособява се нова улица с о.т. 221д – о.т. 181м – о.т. 181п – о.т. 181и – о.т.181в, образувана от част от УПИ CLXIII5343 (съгласно представената скица – предложение и техническо задание), който се намира в стая 516, ет.5 на Община Стара Загора.

Важни телефони

Телефон за информация и централа:
(042) 614 614
Горещ телефон за сигнали: 
0800 157 37
Дежурен общински съвет за сигурност:
(042) 628 683, 614 821, 250 005; 0885 901 212 през цялата година
Зимна поддръжка на пътищата:
Общински пътища – PSI – дежурен база „Голеш" – 0882 988 437
Градска мрежа – ДЗЗД "ГРИЙН ПАРТНЪРС - БКС" – дежурен – 0898 460 273
Сметосъбиране: – ДЗЗД "ГРИЙН ПАРТНЪРС - БКС" – дежурен – 0898 460 273  

 

Контакти

logo

  • п.к. 6000
  • Адрес град Стара Загора, бул. Цар Симеон Велики № 107
  • Телефон за информация и централа:
    (042) 614 614
    Факс (042) 25 91 32
    Горещ телефон за сигнали - 0800 157 37
  • Електронна поща mayor@starazagora.bg ; sz@starazagora.bg

Снимки от Стара Загора

 Нагоре
Ние използваме бисквитки за да подобрим ефективността на нашия уебсайт. Виж повече...