Заповед № 19-13-4 от 09.01.2015 - план за регулация

15 Януари 2015

На основание чл. 124б, ал. 2 ЗУТ и Заповед № 19-13-4 от 09.01.2015 г. на Кмета на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за План за регулация за поземлени имоти с идентификатори: №№ 68850.131.36, 68850.131.37, 68850.131.38, 68850.131.39, 68850.131.40, 68850.131.41, 68850.131.42, 68850.131.43, 68850.131.44, 68850.131.45 и 68850.131.46 по кадастралната карта на гр. Стара Загора. Като за имотите се отредят урегулирани поземлени имоти : УПИ I-36, УПИ II-37, УПИ III-38, ІV-39, V-40, VІ-41, VІІ-42, VІІІ-43, ІХ-44 и Х-45 в кадастрален район 131, местност "Караиванов кладенец, в землището на гр. Стара Загора а от имот с идентификатор № 68850.131.46 се обособи алея, осигуряваща достъпа до урегулираните поземлени имоти (съгласно представената скица – предложение и техническо задание), който се намира в сградата на община Ст. Загора - ет. 5, стая 518.

Важни телефони

Телефон за информация и централа:
(042) 614 614
Горещ телефон за сигнали: 
0800 157 37
Дежурен общински съвет за сигурност:
(042) 628 683, 614 821, 250 005; 0885 901 212 през цялата година
Зимна поддръжка на пътищата:
Общински пътища – PSI – дежурен база „Голеш" – 0882 988 437
Градска мрежа – ДЗЗД "ГРИЙН ПАРТНЪРС - БКС" – дежурен – 0898 460 273
Сметосъбиране: – ДЗЗД "ГРИЙН ПАРТНЪРС - БКС" – дежурен – 0898 460 273  

 

Контакти

logo

  • п.к. 6000
  • Адрес град Стара Загора, бул. Цар Симеон Велики № 107
  • Телефон за информация и централа:
    (042) 614 614
    Факс (042) 25 91 32
    Горещ телефон за сигнали - 0800 157 37
  • Електронна поща mayor@starazagora.bg ; sz@starazagora.bg

Снимки от Стара Загора

 Нагоре
Ние използваме бисквитки за да подобрим ефективността на нашия уебсайт. Виж повече...