Заповед № 19-13-125 от 10.05.2017 - план за регулация

12 Май 2017
На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 19-13-125 от 10.05.2017г. на Кмета на Община Стара Загора, се разрешава изработване на проект за промяна на План за регулация в следния обхват: План за регулация на гр. Стара Загора, одобрен със заповед № 233 от 27.02.2004г., в частта му за УПИ XVI5249, 5249а и УПИ LV5249 oт кв. 15-Индустриален, като общата им вътрешна регулационна линия, бъде поставена в съответствие със съществуващата граница по кадастрална карта на гр. Стара Загора и УПИ XVI5249,5249а се разделя на два нови УПИ: XVI6129 отреден за ПИ с проектен идентификатор 68850.522.6129 и УПИ LXXVIII6130 отреден за ПИ с проектен идентификатор 68850.522.6130 (съгласно представената скица – предложение и техническо задание), който се намира в стая 518 , ет.5 на Община Стара Загора.

Важни телефони

Телефон за информация и централа:
(042) 614 614
Горещ телефон за сигнали: 
0800 157 37
Дежурен общински съвет за сигурност:
(042) 628 683, 614 821, 250 005; 0885 901 212 през цялата година
Зимна поддръжка на пътищата:
Общински пътища – PSI – дежурен база „Голеш" – 0882 988 437
Градска мрежа – ДЗЗД "ГРИЙН ПАРТНЪРС - БКС" – дежурен – 0898 460 273
Сметосъбиране: – ДЗЗД "ГРИЙН ПАРТНЪРС - БКС" – дежурен – 0898 460 273  

 

Контакти

logo

  • п.к. 6000
  • Адрес град Стара Загора, бул. Цар Симеон Велики № 107
  • Телефон за информация и централа:
    (042) 614 614
    Факс (042) 25 91 32
    Горещ телефон за сигнали - 0800 157 37
  • Електронна поща mayor@starazagora.bg ; sz@starazagora.bg

Снимки от Стара Загора

 Нагоре
Ние използваме бисквитки за да подобрим ефективността на нашия уебсайт. Виж повече...