Обявления

  На основание чл. 124б, ал. 2 ЗУТ и Заповед № 19-13-15 от 23.01.2015 г. на Кмета на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за промяна на План…

Обява На основание чл. 6, ал. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) Община Стара Загора обявява информация…

Обява На основание чл. 6, ал. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) Община Стара Загора обявява информация за преценяване необходимостта…

  Община Стара Загора обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под аренда за създаване на трайни насаждения на имоти, частна общинска собственост в село Кирилово и за отдаване под…

На основание чл. 124б, ал. 2 ЗУТ и Заповед № 19-13-4 от 09.01.2015 г. на Кмета на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за План за регулация за…

На основание чл. 124б, ал. 2 ЗУТ и Заповед № 19-13-8 от 14.01.2015 г. на Кмета на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за промяна на План за…

На основание чл. 124б, ал. 2 ЗУТ и Заповед № 19-13-2 от 08.01.2015 г. на Кмета на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за промяна на План за…

Община Стара Загора обявява конкурс за отдаване под наем на поземлени имоти с начин на трайно ползване „пасище, мера", публична общинска собственост в селата Борилово, Елхово, Маджерито, Остра могила, Подслон,…

  Заповед № 10-00-11 от 06.01.2015 г.264.48 KB   Приложение № 182.09 KB 

Община Стара Загора в изпълнение на изискванията на чл. 40, ал. 4 от Закона за общинската собственост обявява за постъпило предложение за замяна на: • 101/1 277 кв.м. ид. ч. от УПИ…

Страница 58 от 58

Важни телефони

Телефон за информация и централа:
(042) 614 614
Горещ телефон за сигнали: 
0800 157 37
Дежурен общински съвет за сигурност:
(042) 628 683, 614 821, 250 005; 0885 901 212 през цялата година
Зимна поддръжка на пътищата:
Общински пътища – PSI – дежурен база „Голеш" – 0882 988 437
Градска мрежа – ДЗЗД "ГРИЙН ПАРТНЪРС - БКС" – дежурен – 0898 460 273
Сметосъбиране: – ДЗЗД "ГРИЙН ПАРТНЪРС - БКС" – дежурен – 0898 460 273  

 

Контакти

logo

  • п.к. 6000
  • Адрес град Стара Загора, бул. Цар Симеон Велики № 107
  • Телефон за информация и централа:
    (042) 614 614
    Факс (042) 25 91 32
    Горещ телефон за сигнали - 0800 157 37
  • Електронна поща mayor@starazagora.bg ; sz@starazagora.bg

Снимки от Стара Загора

 Нагоре
Ние използваме бисквитки за да подобрим ефективността на нашия уебсайт. Виж повече...