Транспорт и Екология

 

pdfОбявление155.28 KB07/12/2017, 10:16

pdfСъдържание171.3 KB07/12/2017, 10:16

pdfДокументация за участие326.82 KB07/12/2017, 10:16

pdfРешение на Общински съвет774.23 KB07/12/2017, 10:16

pdfПроект на договор352.87 KB07/12/2017, 10:16

pdfСкица181.48 KB07/12/2017, 10:16

zipОбразци на документи123.14 KB07/12/2017, 10:16

 

Информационният пакет (документацията) може да се разгледа и получи в срок до 17,30 часа до 35-ия ден след обнародване на обявленията в ДВ в стая 315, ет. 3 в сградата на Община Стара Загора, находяща се в гр. Стара Загора, бул. „Цар Симеон Велики“ № 107

Пакетът документи е безплатен и може да се получи от упълномощен представител на кандидат за концесионер от горепосоченото място или да се изтегли от интернет страницата.

ОФЕРТИТЕ СЕ ПОДАВАТ В СТАЯ 315, ЕТ. 3 В СГРАДАТА НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА, НАХОДЯЩА СЕ В ГР. СТАРА ЗАГОРА, БУЛ. "ЦАР СИМЕОН ВЕЛИКИ" № 107

 

pdfОбявление155.29 KB07/12/2017, 10:09

pdfСъдържание171.28 KB07/12/2017, 10:09

pdfДокументация за участие328.71 KB07/12/2017, 10:09

pdfРешение на Общински съвет771.19 KB07/12/2017, 10:09

pdfПроект на договор352.45 KB07/12/2017, 10:09

pdfСкица169.12 KB07/12/2017, 10:09

zipОбразци на документи123.09 KB07/12/2017, 10:09

 

Информационният пакет (документацията) може да се разгледа и получи в срок до 17,30 часа до 35-ия ден след обнародване на обявленията в ДВ в стая 315, ет. 3 в сградата на Община Стара Загора, находяща се в гр. Стара Загора, бул. „Цар Симеон Велики“ № 107

Пакетът документи е безплатен и може да се получи от упълномощен представител на кандидат за концесионер от горепосоченото място или да се изтегли от интернет страницата.

ОФЕРТИТЕ СЕ ПОДАВАТ В СТАЯ 315, ЕТ. 3 В СГРАДАТА НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА, НАХОДЯЩА СЕ В ГР. СТАРА ЗАГОРА, БУЛ. "ЦАР СИМЕОН ВЕЛИКИ" № 107

 

pdfОбявление154.92 KB07/12/2017, 10:02

pdfСъдържание171.22 KB07/12/2017, 10:02

pdfДокументация за участие330.06 KB07/12/2017, 10:02

pdfРешение на Общински съвет775.22 KB07/12/2017, 10:02

pdfПроект на договор352.47 KB07/12/2017, 10:02

pdfСкица180.39 KB07/12/2017, 10:02

zipОбразци на документи122.76 KB07/12/2017, 10:02

 

Информационният пакет (документацията) може да се разгледа и получи в срок до 17,30 часа до 35-ия ден след обнародване на обявленията в ДВ в стая 315, ет. 3 в сградата на Община Стара Загора, находяща се в гр. Стара Загора, бул. „Цар Симеон Велики“ № 107

Пакетът документи е безплатен и може да се получи от упълномощен представител на кандидат за концесионер от горепосоченото място или да се изтегли от интернет страницата.

ОФЕРТИТЕ СЕ ПОДАВАТ В СТАЯ 315, ЕТ. 3 В СГРАДАТА НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА, НАХОДЯЩА СЕ В ГР. СТАРА ЗАГОРА, БУЛ. "ЦАР СИМЕОН ВЕЛИКИ" № 107

 

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 19-13-297/ 06.12.2017 г. на Кмета на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за промяна на План за регулация на с. Дълбоки, общ. Стара Загора, одобрен със Заповед № 19-12-273 от 09.12.2016 г. в частта му за УПИ X357МАГАЗИНСЕЛКООП ОТ кв. 36, като същият се разделя на два урегулирани поземлени имота: УПИ X357МАГАЗИНСЕЛКООП и УПИ XI357 от кв.36 (съгласно представената скица-предложение и техническо задание), който се намира в сградата на Община Стара Загора - ет.5, стая 518.

 

pdfОбявление155.2 KB07/12/2017, 09:54

pdfСъдържание171.27 KB07/12/2017, 09:54

pdfДокументация за участие320.92 KB07/12/2017, 09:54

pdfРешение на Общински съвет772.62 KB07/12/2017, 09:54

pdfПроект на договор352.07 KB07/12/2017, 09:54

pdfСкица173.35 KB07/12/2017, 09:54

zipОбразци на документи122.93 KB07/12/2017, 09:54

 

Информационният пакет (документацията) може да се разгледа и получи в срок до 17,30 часа до 35-ия ден след обнародване на обявленията в ДВ в стая 315, ет. 3 в сградата на Община Стара Загора, находяща се в гр. Стара Загора, бул. „Цар Симеон Велики“ № 107

Пакетът документи е безплатен и може да се получи от упълномощен представител на кандидат за концесионер от горепосоченото място или да се изтегли от интернет страницата.

ОФЕРТИТЕ СЕ ПОДАВАТ В СТАЯ 315, ЕТ. 3 В СГРАДАТА НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА, НАХОДЯЩА СЕ В ГР. СТАРА ЗАГОРА, БУЛ. "ЦАР СИМЕОН ВЕЛИКИ" № 107

 

pdfОбявление155.16 KB07/12/2017, 09:48

pdfСъдържание171.39 KB07/12/2017, 09:48

pdfДокументация за участие320.58 KB07/12/2017, 09:48

pdfРешение на Общински съвет773.51 KB07/12/2017, 09:48

pdfПроект на договор351.73 KB07/12/2017, 09:48

pdfСкица175.23 KB07/12/2017, 09:48

zipОбразци на документи122.97 KB07/12/2017, 09:48

 

Информационният пакет (документацията) може да се разгледа и получи в срок до 17,30 часа до 35-ия ден след обнародване на обявленията в ДВ в стая 315, ет. 3 в сградата на Община Стара Загора, находяща се в гр. Стара Загора, бул. „Цар Симеон Велики“ № 107

Пакетът документи е безплатен и може да се получи от упълномощен представител на кандидат за концесионер от горепосоченото място или да се изтегли от интернет страницата.

ОФЕРТИТЕ СЕ ПОДАВАТ В СТАЯ 315, ЕТ. 3 В СГРАДАТА НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА, НАХОДЯЩА СЕ В ГР. СТАРА ЗАГОРА, БУЛ. "ЦАР СИМЕОН ВЕЛИКИ" № 107

 

pdfОбявление155.2 KB07/12/2017, 09:43

pdfСъдържание171.28 KB07/12/2017, 09:43

pdfДокументация за участие321.45 KB07/12/2017, 09:43

pdfРешение на Общински съвет776.83 KB07/12/2017, 09:43

pdfПроект на договор352.1 KB07/12/2017, 09:43

pdfСкица174.12 KB07/12/2017, 09:43

zipОбразци на документи123.12 KB07/12/2017, 09:43

 

Информационният пакет (документацията) може да се разгледа и получи в срок до 17,30 часа до 35-ия ден след обнародване на обявленията в ДВ в стая 315, ет. 3 в сградата на Община Стара Загора, находяща се в гр. Стара Загора, бул. „Цар Симеон Велики“ № 107

Пакетът документи е безплатен и може да се получи от упълномощен представител на кандидат за концесионер от горепосоченото място или да се изтегли от интернет страницата.

ОФЕРТИТЕ СЕ ПОДАВАТ В СТАЯ 315, ЕТ. 3 В СГРАДАТА НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА, НАХОДЯЩА СЕ В ГР. СТАРА ЗАГОРА, БУЛ. "ЦАР СИМЕОН ВЕЛИКИ" № 107

 

pdfОбявление154.95 KB07/12/2017, 09:35

pdfСъдържание171.4 KB07/12/2017, 09:35

pdfДокументация за участие328.86 KB07/12/2017, 09:35

pdfРешение на Общински съвет774.18 KB07/12/2017, 09:35

pdfПроект на договор352.3 KB07/12/2017, 09:35

pdfСкица164.96 KB07/12/2017, 09:35

zipОбразци на документи123.12 KB07/12/2017, 09:35

 

Информационният пакет (документацията) може да се разгледа и получи в срок до 17,30 часа до 35-ия ден след обнародване на обявлениeто в ДВ в стая 315, ет. 3 в сградата на Община Стара Загора, находяща се в гр. Стара Загора, бул. „Цар Симеон Велики“ № 107

Пакетът документи е безплатен и може да се получи от упълномощен представител на кандидат за концесионер от горепосоченото място или да се изтегли от интернет страницата.

ОФЕРТИТЕ СЕ ПОДАВАТ В СТАЯ 315, ЕТ. 3 В СГРАДАТА НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА, НАХОДЯЩА СЕ В ГР. СТАРА ЗАГОРА, БУЛ. "ЦАР СИМЕОН ВЕЛИКИ" № 107

pdfОбявление154.78 KB06/12/2017, 17:09

pdfСъдържание171.28 KB06/12/2017, 17:09

pdfДокументация за участие320.63 KB06/12/2017, 17:09

pdfРешение на Общински съвет771.33 KB06/12/2017, 17:09

pdfПроект на договор352.65 KB06/12/2017, 17:09

pdfСкица183.58 KB06/12/2017, 17:09

zipОбразци на документи122.84 KB06/12/2017, 17:09

 

Информационният пакет (документацията) може да се разгледа и получи в срок до 17,30 часа до 35-ия ден след обнародване на обявленията в ДВ в стая 315, ет. 3 в сградата на Община Стара Загора, находяща се в гр. Стара Загора, бул. „Цар Симеон Велики“ № 107

Пакетът документи е безплатен и може да се получи от упълномощен представител на кандидат за концесионер от горепосоченото място или да се изтегли от интернет страницата.

ОФЕРТИТЕ СЕ ПОДАВАТ В СТАЯ 315, ЕТ. 3 В СГРАДАТА НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА, НАХОДЯЩА СЕ В ГР. СТАРА ЗАГОРА, БУЛ. "ЦАР СИМЕОН ВЕЛИКИ" № 107

pdfОбявление155.03 KB06/12/2017, 17:00

pdfСъдържание171.2 KB06/12/2017, 17:00

pdfДокументация за участие323.64 KB06/12/2017, 17:00

pdfРешение на Общински съвет774.98 KB06/12/2017, 17:00

pdfПроект на договор352.01 KB06/12/2017, 17:00

pdfСкица161.49 KB06/12/2017, 17:00

zipОбразци на документи123.02 KB06/12/2017, 17:00

 

Информационният пакет (документацията) може да се разгледа и получи в срок до 17,30 часа до 35-ия ден след обнародване на обявленията в ДВ в стая 315, ет. 3 в сградата на Община Стара Загора, находяща се в гр. Стара Загора, бул. „Цар Симеон Велики“ № 107

Пакетът документи е безплатен и може да се получи от упълномощен представител на кандидат за концесионер от горепосоченото място или да се изтегли от интернет страницата.

ОФЕРТИТЕ СЕ ПОДАВАТ В СТАЯ 315, ЕТ. 3 В СГРАДАТА НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА, НАХОДЯЩА СЕ В ГР. СТАРА ЗАГОРА, БУЛ. "ЦАР СИМЕОН ВЕЛИКИ" № 107

Страница 11 от 688

Важни телефони

Телефон за информация и централа:
(042) 614 614
Горещ телефон за сигнали: 
0800 157 37
Дежурен общински съвет за сигурност:
(042) 628 683, 614 821, 250 005; 0885 901 212 през цялата година
Зимна поддръжка на пътищата:
Общински пътища – PSI – дежурен база „Голеш" – 0882 988 437
Градска мрежа – ДЗЗД "ГРИЙН ПАРТНЪРС - БКС" – дежурен – 0898 460 273
Сметосъбиране: – ДЗЗД "ГРИЙН ПАРТНЪРС - БКС" – дежурен – 0898 460 273  

 

Контакти

logo

  • п.к. 6000
  • Адрес град Стара Загора, бул. Цар Симеон Велики № 107
  • Телефон за информация и централа:
    (042) 614 614
    Факс (042) 25 91 32
    Горещ телефон за сигнали - 0800 157 37
  • Електронна поща mayor@starazagora.bg ; sz@starazagora.bg

Снимки от Стара Загора

 Нагоре
Ние използваме бисквитки за да подобрим ефективността на нашия уебсайт. Виж повече...