Транспорт и Екология

 

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 19-13-273/ 06.11.2017г. на Кмета на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за изменение на План за регулация на гр. Стара Загора, одобрен със Заповед № РД-25-195/06.02.2012г. в частта му за УПИ XXII5654 и Заповед № 1013/ 22.08.2001г. в частта му за УПИ XXIII5335 и УПИ XXI5335 от кв. 14“Индустриален“, като промяната се състои в следното:

• Променя се дворищно регулационната граница между УПИ XXI5335, и УПИ XXIII5335 от кв. 14, като 24 кв.м. от УПИ XXI5335 преминат към УПИ XXIII5335.

• Променя се дворищно регулационната граница между УПИ XXI5335, и УПИ XXII5654 от кв. 14, като 24 кв.м. от УПИ XXII5654 преминат към УПИ XXI5335.

• Обединяват се така променените УПИ XXII5654 и УПИ XXIII5335 от кв. 14 в нов УПИ – УПИ XXII5747,5745 отреден за ПИ с проектни идентификатори 68850.523.5747 и 68850.523.5745 от кадастралната карта на гр. Стара Загора.

• УПИ XXI5335 от кв. 14 се преотрежда за ПИ с проектни идентификатори 68850.523.5744 и 68850.523.5746 от кадастралната карта на гр. Стара Загора и става УПИ XXI5744,5746 от кв. 14 (съгласно представена скица - предложение и техническо задание), който се намира в сградата на община Стара Загора - ет. 5, стая 516.

 

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 19-13-271/ 01.11.2017г. на Кмета на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за промяна на План за регулация на с. Кирилово, общ. Стара Загора, одобрен със Заповед № 340 от 15.05.1963г. за УПИ II294 и УПИ VII293 от кв. 23, като част от УПИ II294 с площ от 44 кв.м. се придаде към УПИ VII293 от кв. 23 (съгласно представената скица-предложение и техническо задание), който се намира в сградата на Община Стара Загора - ет. 5, стая 515.

 

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 19–13–270 от 01.11.2017г. на Кмета на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за промяна на План за регулация на с. Оряховица, Община Стара Загора, одобрен със Заповед № 19-12-62/ 22.03.2017г., в частта му за УПИ III-3, от кв. 1, като същият се разделя на два нови УПИ: УПИ III-3 и УПИ IX-3, от кв. 1 (съгласно представената скица – предложение и техническо задание), който се намира в стая 518, ет. 5 на Община Стара Загора.

 

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 19-13-269/ 01.11.2017г. на Кмета на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за промяна на План за регулация на с. Борилово, общ. Стара Загора, одобрен със Заповед № 1485 от 28.09.1981г. за УПИ X451 и УПИ VI443 от кв. 34, като част от УПИ VI443 с площ от 26 кв.м. се придаде към УПИ X451 от кв. 34 (съгласно представената скица-предложение и техническо задание), който се намира в сградата на Община Стара Загора - ет. 5, стая 515.

През 2017-та се навършват 10 години от създаването на Център за настаняване от семеен тип „Малък групов дом“ в Стара Загора, създаден през 2007- 2008 г. по проект „Деинституционализация на услугите за деца” в сътрудничество на Община Стара Загора и фондация „АРК” - България.

Целта на проекта е да се покаже модел на закриване на голяма институция и изграждане на социална услуга от семеен тип. От 2009 г. ЦНСТ е общинска услуга, която осигурява дом и грижа за 40 деца от региона.

За десетгодишният период през ЦНСТ са преминали 69 деца, а 17 от тях са осиновени в България и чужбина. 5 са върнати при своите родители и 4 са настанени в приемни семейства.

Десет годишнината ще бъде отбелязана със засаждането на 40 широколистни дръвчета в квартал „Железник“, където се намират два от центровете.

Съвместно с Община Стара Загора, административно бюро «Железник», дръвчетата, дарение от създателя на Инициатива «Гората.бг» Никола Рахнев, ще бъдат засадени на 17- 18 11. 2017г. от 11 часа.

На 21. 11. 2017г. в 14 часа, в зала 2 на Община Стара Загора ще се проведе среща на всички, които са допринесли с идеи, средства, работа за изграждането на нашата социална услуга, съобщават от центъра.

06.11.2017 г.
Рекорден брой участници събира в Деветото си издание Международният конкурс за млади тромпетисти в Стара Загора. В състезанието ще участват 54 музиканти от 13 страни, от които 42-ма са от чужбина и 12 от България. Това съобщи днес на пресконференция в Община Стара Загора артистичният директор на конкурса Пенчо Пенчев. Форумът се провежда от 6-ти до 10-ти ноември в Регионална библиотека „Захарий Княжески“. Организатор е НУМСИ „Христина Морфова“, с подкрепата на Община Стара Загора.

„Днес в Стара Загора стартира последното издание на конкурса за млади тромпетисти, един прекрасен формат за ангажираност на младите хора, за всички, които се занимават с музика“, каза зам.-кметът Иванка Сотирова. Тя припомни, че от миналия петък Стара Загора е на вълна младежи – с проведената среща за младежки политики с участието на министъра за Българското председателство на Съвета на ЕС Лиляна Павлова, литературния конкурс „Веселин Ханчев“ и бъдещия голям форум за младежки политики, който ще събере над 100 младежи от европейските страни в Града на липите.

Пенчо Пенчев представи участниците в тазгодишното жури. Всички са чужденци, светила в професията, изявени солисти и педагози, което вдига високо нивото на конкурса.

Председател на журито е американският професор Роналд Ром, легендарен тромпетист, а членове са: проф. Андрей Иков от Русия, проф. Васо Ристов от Македония, проф. Игор Чекохо от Полша и Серджо Карстеа от Румъния.

Участниците, които са на възраст между 10 и 26 години, ще бъдат разпределени в четири възрастови групи. Всички те ще изпълняват една задължителна и една свободна пиеса.

На 10 ноември от 19.00 часа ще се състои тържествен концерт на лауреатите и журито, със съпровод на оркестъра на Държавна опера Стара Загора, с диригент Владимир Бошнаков.

„Винаги трябва да бъдем ентусиазирани за участие, защото от такива участия можем да растем, трябва да се научим да се състезаваме със себе си. Колкото повече се състезаваме, толкова повече надграждаме“, сподели председателят на журито проф. Ром. „Всеки побеждава, дори и да не донесе вкъщи първа награда“, допълни легендарният тромпетист.

Зам.-кметът Иванка Сотирова призова участниците в журито да поканят музикантки от техните страни за участие в Джаз форума през юни догодина, който ще премине под мотото „Жените в джаза“.

Конкурсът за млади тромпетисти стартира през 1995 г. като национален, единствен в България за тази специалност. От третото издание е отворен за международно участие, а следващия IV-ти е международен. Идеята за създаването му е на преподавателя по тромпет Пенчо Пенчев, който е и артистичен директор на конкурса.

Конкурсът се развива много бързо и получава широка международна известност, доказателство за което е рекордния брой участници тази година.
IMG 1448 1 IMG 1458 IMG 1459
06.11.2017 г.
На 09.11.217г. от 10 часа в зала1 на ректората на Тракийски университет, Аграрният факултет ще чества 70 години от създаване на Зоотехническия факултет и начало на зооинженерното образование в България.

На събитието ще присъстват представители на местната и държавната власт, ректорът на Тракийския университет; представители на Министерство на земеделието и храните; представители на дирекция „Животновъдство“ към МЗХ; директори на научни институти; бивши и настоящи преподаватели; представители на развъдни и браншови организации; представители на настоятелството на Тракийски университет; представители на бизнеса.

pdfПроект на Наредба174.8 KB06/11/2017, 09:44

 

МОТИВИ КЪМ ПРОЕКТА

С писмо с вх. № 10-05-30/ 16.10.2017 год. Окръжна прокуратура Стара Загора е направила указания за внасяне на промени в текстовете на Наредбата за реда придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на Община Стара Загора във връзка с чл. 302 до чл. 305 от Закона за предучилищното и училищното образование. В аргументите е посочено, че към настоящия момент подзаконовият нормативен акт не регламентира стопанисването, ползването и управлението на държавните и общински недвижими имоти и движими вещи, предоставени за управление на държавните и общинските училища, детски градини и центрове за подкрепа на личностно развитие. Като правно основание Окръжна прокуратура Стара Загора, визира чл.15, ал.1 от ЗНА, съгласно който Наредбата по чл. 8 от ЗОС трябва да съответства на нормативните разрешения от по-висока степен, в конкретния случай на императивните разпоредби от Закона за общинската собственост и Закона за предучилищното и училищното образование, който е специален по отношение на първия.

Текстът на чл.302, ал.1 от ЗПУО определя, че държавните и общинските недвижими имоти, предоставени за управление на държавните и общинските училища, детски градини и центрове за подкрепа за личностно развитие, са публична държавна, съответно публична общинска собственост, като съобразно ал.5 тези имоти се ползват само за целите на образователния процес, без да променят предназначението си. Чл.303 от ЗПУО предвижда, че придобитите възмездно от държавните и общинските училища, детски градини и центрове за подкрепа за личностно развитие недвижими имоти и движими вещи са със статут на частна държавна, съответно частна общинска собственост. Начинът на използване на тези имоти е регламентиран в чл.305 от ЗПУО.

Във връзка с това обстоятелство следва да се извърши допълване на чл. 3, ал. 2 от НРПУРОС като се добавят текстове указващи, че общинските недвижими имоти, предоставени за управление на държавните и общинските училища, детски градини и центрове за подкрепа за личностно развитие, са публична общинска собственост и същите преминават в собственост на общината от деня на влизане в сила на акта за обявяване на държавното училище за общинско /чл. 302, ал.1 и ал.2 ЗПУО/. В ГЛАВА ТРЕТА Управление на имотите и вещите – общинска собственост, следва да се добави нов чл. 16 „а“, който по съдържание и като под алинеи да обхваща текстовете на чл. 302, ал. 3 до чл. 305 от ЗПУО и да регламентира управлението на общински имоти, предоставени на училища, детски градини и центрове за подкрепа за личностно развитие, както и ползването им в случаите, когато е налице отпаднало или сменено предназначение.

Чрез предложените промени от една страна ще се осъществи изпълнение на дадените от Окръжна прокуратура Стара Загора указания, а от друга ще се хармонизира НРПУРОС на Община Стара Загора с действащото законодателство и по - специално ЗПУО.

Предложените промени, не се нуждаят от финансови и други средства, за постигане на целите ни.

Очакваме с приемането на предложените промени да се постигне законосъобразност и целесъобразност на НРПУРОС като подзаконов нормативен акт.

Всички предложения, съответстват с правото на Европейския съюз и няма норми от предложените, които да противоречат.

Предложения по проекта могат да се изпращат на следната електронна поща: m.g.nikolova@starazagora.bg 

На тържествена Гала вечер в Регионалния исторически музей в Стара Загора снощи, бяха отличени най-добре представилите се млади поети в 34-тото издание на Националния младежки литературен конкурс „Веселин Ханчев”. Организатори на престижния форум са Община Стара Загора, Библиотека „Родина” и Къща музей „Гео Милев”.

Голямата награда „Златно яйце” бе присъдена на 24-годишната Надежда Тричкова от София. Младата поетеса участва за трети път в конкурса. Тя спечели журито със стихотворението си „Невена от радиото”. За второто място се пребори Стамена Тасева на 22 г. от Разград, а трета е Габриела Монова на 22 г. от София.

В началото на вечерта свои стихове прочетоха досегашни носители на награди през годините - Мария Донева, Екатерина Стратиева, Виолета Бончева, Крум Филипов, Катерина Васева, Оля Стоянова и Никола Петров. Те се представиха пред публиката със стихотворението, с което са спечелили и с най-новата си творба.

„Конкурсът е на много високо ниво. Най-важното тук обаче са вашите бъдещи приятелства. Тук големият победител е добрата поезия”, каза председателят на журито Марин Бодаков. Негови помощници бяха поетът Никола Петров, който има три награди от конкурса, печели „Златно яйце” през 2011 година и Мария Донева, носителка на приза през 1994 г.

В конкурса са участвали 78 млади поети с над 700 стихотворения. Авторите са на възраст между 14 и 25 години, според условията на конкурса, никой от тях все още няма издадена стихосбирка.

Единадесет бяха поощрени с грамоти, между които и 15-годишната старозагорка Екатерина Калоянова.

„Това, което чухме, ми дава основание да призная колко е тежка е била задачата на журито”, каза при връчването на наградата „Златно яйце” Иванка Сотирова, зам.-кмета на Община Стара Загора.

В Къща-музей "Гео Милев" днес участниците ще се включат в Поетическа работилница с журито, а на 10 ноември в София ще се проведе Поетическа среща на участниците и наградените в конкурса „Веселин Ханчев” – Стара Загора '2017.
IMG 1388 IMG 1429 IMG 1433 IMG 1441 2
04.11.2017 г.
Председателят на Общинския съвет в Стара Загора Таньо Брайков и областният управител на област Стара Загора Гергана Микова засадиха днес две орехови дървета в местността „Вълев ръд”, в близост до старозагорското село Сладък кладенец. По този начин те спазиха обещание, дадено тази година по време на възстановките на мрачните събития, случили се край населеното място през лятото на 1877 г, когато военен отряд - начело със Саид ага, избива над 70 жители на селото.
На мястото на кървавите събития днес се издига паметник, създаден от признателните потомци на жертвите от Сладък кладенец. По исторически сведения, точно до монумента е растял голям клонест орех, под който уплашените селяни са гощавали турския отряд.
През лятото, когато се случи възстановката по повод събитията от 1877 г. , председателят на ОбС Таньо Брайков и областният управител Гергана Микова поеха ангажимент да засадят орехови дървета, за да бъде допринесено за автентичната обстановка на баира в края на селото.
Кметът на Сладък кладенец Пенка Михайлова благодари за спазенето обещание. „За някои може би това е един незначителен акт, но хората на Сладък кладенец са развълнувани и благодарни. Те ще се грижат с любов за младите дървета”, подчерта кметът на селото.

3. 11. 2017 г.
Страница 13 от 681

Важни телефони

Телефон за информация и централа:
(042) 614 614
Горещ телефон за сигнали: 
0800 157 37
Дежурен общински съвет за сигурност:
(042) 628 683, 614 821, 250 005; 0885 901 212 през цялата година
Зимна поддръжка на пътищата:
Общински пътища – PSI – дежурен база „Голеш" – 0882 988 437
Градска мрежа – ДЗЗД "ГРИЙН ПАРТНЪРС - БКС" – дежурен – 0898 460 273
Сметосъбиране: – ДЗЗД "ГРИЙН ПАРТНЪРС - БКС" – дежурен – 0898 460 273  

 

Контакти

logo

  • п.к. 6000
  • Адрес град Стара Загора, бул. Цар Симеон Велики № 107
  • Телефон за информация и централа:
    (042) 614 614
    Факс (042) 25 91 32
    Горещ телефон за сигнали - 0800 157 37
  • Електронна поща mayor@starazagora.bg ; sz@starazagora.bg

Снимки от Стара Загора

 Нагоре
Ние използваме бисквитки за да подобрим ефективността на нашия уебсайт. Виж повече...