Транспорт и Екология
По разпореждане на кмета Живко Тодоров, за оптималното транспортно обслужване на гражданите за възпоменанието „Задушница” на 04.11.2017 г. фирма „Тролейбусни и автобусни превози” ЕООД ще осигури допълнителни автобуси до Гробищен парк. По Линия № 17 – кв. „Три чучура – север” – Гробищен парк, автобусите ще се движат през интервал от 15 минути от 06,10 до 15,00 часа. По направление кв. „Железник” – Гробищен парк, автобусите ще се движат през интервал от 30 минути от 06,10 до 14,00 часа.
С венци и цветя отрупаха днес старозагорци паметника на митрополит Методий Кусев, „най-неуморимия деец на народните дела“ старозагорски будител. Гражданите се преклониха пред паметта на тези „монаси по дух и бунтовници по дела“, които през годините са носили светлината в душите на българите.

Старозагорският митрополит Киприан отслужи заупокойна литургия в храма „Свети Теодор Тирон“ по повод 95-години от смъртта на митрополит Методий Кусев. След службата официалните гости и владиката се отправиха към гроба на дядо Методий, а после всички те извървяха пътя до паметника му, където се проведе тържествения общоградски ритуал.

Началото му бе дадено с Химна на народните будители, изпълнен от формация за източно-православна музика „Св. Йоан Дамаскин“.

На церемонията присъстваха областният управител Гергана Микова, зам.-областният управител Петя Чакърова, зам.-кметовете на община Стара Загора Иванка Сотирова и Красимира Чахова, председателят на Общинския съвет Таньо Брайков, Татяна Димитрова, директор на Регионално управление на образованието, общински съветници, учители, ученици и много граждани.

„Днес е специален ден, защото честваме празника на свободния дух. Ние, българите имаме право да се гордеем, защото сме дали светлината“, каза Гергана Микова.

„На будителите на новото време пожелавам да бъдат в крак с новото време, да не забравят изконните ценности във всички времена и да бъдат вечно будни със своята съвест и със своята духовност“, отбеляза Иванка Сотирова.

Деца от театрална школа „Талант“ към Центъра за подкрепа и личностно развитие на Община Стара Загора изнесоха рецитал посветен на делото на будителите.

Водещата Елена Азалова припомни приноса на Митрополит Методий Кусев за духовното израстване на българите и неговото най-значимо за старозагорци дело-създаването на парк „Аязмото“.

Тържествен водосвет и молебен отслужи митрополит Киприан. Владиката призова хората да не изпадат в духовна леност, а да проявят духовна бодрост, така, както са правели будителите на нашия славен и изстрадал народ. „Днес ние отбелязваме 95 години от кончината на приснопаметния Старозагорски митрополит Методий. Стоейки пред неговия паметник, изграден в подножието на парк „Аязмото“, събуден към живот именно от него, не можем да останем равнодушни към онова, което той в продължение на целия си съзнателен живот вършеше. Не можем да не се преклоним пред неговия живот и деятелност, не можем да не се вслушаме в неговия строг, но любящ призив: Дайте на младото поколение подобаващо възпитание в духа на вярата и вие сте направили всичко, което е потребно, за да бъде Отечеството ни честито и славно“, каза в словото си Киприан.

Венци бяха поднесени от Община Стара Загора, Областна управа, Общински съвет на Стара Загора, Старозагорска света митрополия. Гражданите пък отрупаха с цветя паметника на старозагорския будител.
IMG 1118 2 IMG 1145 1 IMG 1173 3 IMG 1177 2
01.11.2017 г.
Със заповед на кмета на Община Стара Загора Живко Тодоров на 31.10.2017 г. се проведе учение на частите на Единната спасителна система на тема: „Дейност на органите за управление и частите на Единната спасителна система за организиране и провеждане пожарогасителни и аварийно-спасителни работи при възникване на инцидент в терминал за съхранение на втечнени въглеводородни горива ЗАРА ГАЗ АД “.

В учението участваха оперативни групи от състава на щаба за изпълнение на плана за защита при бедствия на община Стара Загора, екипи на РС ПБЗН, екипи на ОД МВР Стара Загора, екипи на ЦСМП, аварийни екипи на „ЗАРА ГАЗ“ АД, екипи от формированието за овладяване и преодоляване на последствията при бедствия от състава на Втора механизирана бригада.

В изпълнение на плана за защита на община Стара Загора Щабът и частите на Единната спасителна система оповестиха и приведоха в готовност оперативните групи. Аварийните екипи проведоха спасителни и аварийни дейности при възникване на инцидент на терминал за съхранение на втечнени въглеводородни горива. Съставните части на Единната спасителна система участваха в спасителни и аварийно възстановителни работи при възникване на инцидент в терминал за съхранение на втечнен газ.
DSCN0886 DSCN0913 DSCN0915 DSCN0923 1 DSCN0925 
01.11.2017 г.
Сряда, 01 Ноември 2017 10:00

Решения от Протокол № 26 от 25.10.2017

pdfРешение № 1193 от 25.10.2017г.241.08 KB относно: Приемане на второ четене на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинската собственост на Община Стара Загора /приета от Общински съвет с Решение № 422 от 26.03.2009 г., в сила от 01.04.2009 г./

pdfРешение № 1194 от 25.10.2017г.267.12 KB относно: Приемане на Наредба за отглеждане на селскостопански животни на територията на Община Стара Загора – второ четене.

pdfРешение № 1195 от 25.10.2017г.283.51 KB относно: Приемане на Наредба за реда и условията на отглеждане на животни компаньони на територията на Община Стара Загора и за организация на работата в общински приют за безстопанствени животни – второ четене.

pdfРешение № 1196 от 25.10.2017г.447.93 KB относно: Наредба за изграждане, поддържане и опазване на зелената система на Община Стара Загора – второ четене.

pdfРешение № 1197 от 25.10.2017г.209.96 KB относно: Информация за одитно становище на Сметна палата за заверка на годишния финансов отчет на Община Стара Загора за 2016 година

pdfРешение № 1198 от 25.10.2017г.296.58 KB относно: Вътрешни компенсирани промени в разходната част на бюджета на Община Стара Загора за 2017 година и промяна в инвестиционната програма за 2017 година

pdfРешение № 1199 от 25.10.2017г.221.79 KB относно: Даване съгласие на „Комплексен онкологичент център – Стара Загора“ ЕООД за поемане на дълг за закупуване на медицинска апаратура - гама камера SPECT/CT за отделение по „Нуклеарна медицина“.

pdfРешение № 1200 от 25.10.2017г.247.46 KB относно:Учредяване на безвъзмездно право на строеж на "ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ" ЕАД – КЕЦ Стара Загора върху имоти, общинска собственост, на територията на Община Стара Загора

pdfРешение № 1201 от 25.10.2017г.221.3 KB относно: Даване съгласие на общинското търговско дружество „Мересев“ ЕООД за предоставяне за безвъзмездно право на ползване на помещения в административно производствената сграда на ул. „Димчо Стаев» № 28 на СНЦ „Боксов клуб – Димитър Щилиянов“ Стара Загора

pdfРешение № 1202 от 25.10.2017г.221.63 KB относно: Удължаване срока на договорите за наем на наематели на търговски маси на Централен зеленчуков пазар и наематели на маси на откритата част на Централен пазар и микропазарите в града.

pdfРешение № 1203 от 25.10.2017г.223.69 KB относно: Уреждане на регулационни отношения и прекратяване на съсобственост в УПИ ХІ6133 и УПИ ХІІ6134 в кв. 632 – Железник-разширение по ПУП на гр. Стара Загора, чрез замяна.

pdfРешение № 1204 от 25.10.2017г.234.53 KB относно: Уреждане на регулационни отношения и прекратяване на съсобственост чрез замяна в кв. 11 по ПУП на с. Християново, община Стара Загора.

pdfРешение № 1205 от 25.10.2017г.218.12 KB относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ XIII65 в кв. 19 по ПУП на с. Лясково, община Стара Загора.

pdfРешение № 1206 от 25.10.2017г.218.37 KB относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ ХХІІІ316 в кв. 29 по ПУП на с. Малка Верея, община Стара Загора.

pdfРешение № 1207 от 25.10.2017г.229.51 KB относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в град Стара Загора, ул. „Ген. Скобелев“ № 29, вх. Б на настанен в него наемател.

pdfРешение № 1208 от 25.10.2017г.225.4 KB относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Стара Загора, кв. „Железник“, ул. „Иван Киров Вазов“ бл. 5, на настанен в него наемател.

pdfРешение № 1209 от 25.10.2017г.222.86 KB относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Стара Загора, кв. „Железник“, ул. „Арх. Христо Димов“ бл. 16, на настанен в него наемател.

pdfРешение № 1210 от 25.10.2017г.220.92 KB относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Стара Загора, кв. “Три чучура”, бл. 47, на настанен в него наемател.

pdfРешение № 1211 от 25.10.2017г.218.55 KB относно: Предварително съгласие за преминаване, промяна предназначението на част от ПИ № 000569 – „пасище, мера“ и премостване на ПИ № 000568 - „напоителен канал“– общинска собственост, с цел осигуряване на транспортен достъп до ПИ № 066001 в местност “Киселицата“, землище с. Хрищени, Община Стара Загора, във връзка със Заявление с рег. № 10-01-4241 от 05.09.2017 г.

pdfРешение № 1212 от 25.10.2017г.243.27 KB относно: Предварително съгласие и разрешение за изработване на проект за ПУП - изменение на План за регулация в следния обхват: УПИ I ЖИЛИЩНО СТР-ВО И ГАРАЖИ, УПИ II ДЕТСКИ КОМБИНАТ и УПИ ХIII ЖИЛИЩНО СТР-ВО И ГАРАЖИ в кв. 633 по плана за регулация, одобрен със Заповед № 810/ 07.07.1978 г. и ПУП - План за застрояване на новообразуваните урегулирани поземлени имоти: УПИ ХIV 104 и УПИ ХV 105 в кв. 633 по плана гр. Стара Загора, Заявление с рег. № 19-06-397 от 13.09.2017 год.

pdfРешение № 1213 от 25.10.2017г.216.34 KB относно: Одобряване изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за ПИ 098022 в местност “Под медвен“ по КВС на землище с. Хрищени, Община Стара Загора.

pdfРешение № 1214 от 25.10.2017г.139 KB относно: Одобряване изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за ПИ 171011 в местност „Пазарски път“ по КВС на землище с. Хрищени, Община Стара Загора.

pdfРешение № 1215 от 25.10.2017г.137.08 KB относно: Одобряване изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за ПИ № 050026 в местност „Аръшов трап“ по КВС на землище с. Малка Верея, Община Стара Загора.

pdfРешение № 1216 от 25.10.2017г.214.08 KB относно: Одобряване изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за ПИ с идентификатор 68850.208.62 в местност “Джелата“ по КККР на гр. Стара Загора.

pdfРешение № 1217 от 25.10.2017г.138.21 KB относно: Одобряване изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за ПИ с идентификатор 68850.208.63 в местност “Джелата“ по КККР на гр. Стара Загора.

pdfРешение № 1218 от 25.10.2017г.137.99 KB относно: Одобряване изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за ПИ с идентификатор 68850.208.64 в местност “Джелата“ по КККР на гр. Стара Загора.

pdfРешение № 1219 от 25.10.2017г.214.15 KB относно: Одобряване изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за ПИ с идентификатор 68850.208.65 в местност “Джелата“ по КККР на гр. Стара Загора.

pdfРешение № 1220 от 25.10.2017г.214.16 KB относно: Одобряване изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за ПИ с идентификатор 68850.208.66 в местност “Джелата“ по КККР на гр. Стара Загора.

pdfРешение № 1221 от 25.10.2017г.214.27 KB относно: Разрешение за изработването на ПУП – Парцеларен план за трасе на тласкателен тръбопровод за отпадъчни води за УПИ I-154 в кв.3 по плана на с. Християново, Община Стара Загора, във връзка със Заявление № 19-06-389/ 05.09.2017 г.
Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ за преминаване трасе на тласкателен тръбопровод за отпадъчни води за УПИ I-154 в кв.3 по плана на с. Християново през ПИ № 000242 – „изоставена орна земя“ и ПИ № 000243 - „изоставена орна земя“– общинска собственост, Заявление № 10-01-4535 от 21.09.2017 г.

pdfРешение № 1222 от 25.10.2017г.135.92 KB относно: Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ № 103036 в местност „Тумбите“ по КВС на землище с. Малка Верея, Община Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-413 от 26.09.2017 год.

pdfРешение № 1223 от 25.10.2017г.220.45 KB относно:Предварително съгласие за преминаване, промяна предназначението на част от ПИ с идентификатор 68850.181.754 – „полски път“ и премостване на ПИ с идентификатор 68850.181.580 - „отводнителен канал“ в местност “Герена“, землище гр. Стара Загора – общинска собственост, с цел осигуряване на транспортен достъп до ПИ с идентификатор 68850.181.47, във връзка със Заявление с р. № 10-01-4488 от 19.09.2017 г.

pdfРешение № 1224 от 25.10.2017г.214.58 KB относно: Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ за преминаване трасе за обект: „Оптична кабелна мрежа - с. Колена – с. Дълбоки – с. Оряховица – с. Братя Кунчева, Община Стара Загора“, през поземлени имоти в землищата на с. Колена, с. Дълбоки, с. Оряховица и с. Братя Кунчева – публична, общинска собственост, във връзка със Заявление с рег. № 10-02-4614 от 26.09.2017 г.

pdfРешение № 1225 от 25.10.2017г.142.39 KB относно: Одобряване на Подробен устройствен план –– Парцеларен план за трасе на водопровод и канализация и изменение на „ВиК“ схема за УПИ I 104, УПИ II 105, УПИ III 107, УПИ IV 108, УПИ V 109, УПИ VI 110, УПИ VII 114, УПИ VIII 113, УПИ IХ 112, УПИ Х 111, УПИ ХI 116, УПИ ХII 117, УПИ ХIII 118 и УПИ ХIV 119 в масив 107 от местност „Атюрен“, землище с. Малка Верея, Община Стара Загора.

pdfРешение № 1226 от 25.10.2017г.139.25 KB относно: Поемане на задължение за създаване на Фонд за устойчивост на проект «Международен младежки център за работа с деца и младежи в риск в град Стара Загора» по договор Д03 – 8/27.01.2014г. по Програма BG06 „Деца и младежи в риск“, Компонент 1, „Грижи за младежи в риск“, финансиран по ФМ на ЕИП и задължение да не се променя собствеността и предназначението на придобитото по проекта оборудване за период поне от пет години
Наградите „Анастасия Тошева” и „Будител на Стара Загора” бяха връчени на тържествена церемония в навечерието на Деня на народните будители в Стара Загора. В залата на Регионална библиотека „Захарий Княжески” се събраха хората на духа, учители, дейци на културата и науката. За пръв път тук бяха и млади преподаватели, поели пътя на благородната професия през тази учебна година.

На церемонията присъстваха областният управител Гергана Микова, зам.-областният управител Петя Чакърова, зам.-кметовете на община Стара Загора Иванка Сотирова и Красимира Чахова, председателят на Общинския съвет Таньо Брайков, Татяна Димитрова, директор на Регионално управление на образованието, както и доц.д-р Васил Хаджиилиев, председател на Съюза на учените в Стара Загора.

„Стара Загора отличава, почита и награждава своите будители”, обяви водещата Елена Азалова.

Най-напред залата аплодира 94 млади учители от детски градини и училища в Стара Загора, които сега поемат по пътя на будителите. Те получиха специални поздравителни адреси и значки от кмета на общината Живко Тодоров.

Колективната награда „Анастасия Тошева” на Община Стара Загора бе присъдена на педагогическия колектив на Детска градина 68 „Патиланско царство” за високи постижения като екип, модерна материална база, ефективно използуване на иновативни технологии и съвременни методи за обучение, активна работа с родителите, както и за организираната съвместно с Общината „Патиланска Европеада”, в рамките на кампанията „Стара Загора европейски град на спорта”. Директорката Росица Димитрова благодари за наградата и пожела на младите си колеги да имат винаги усещане за сторено добро.

Индивидуалната награда „Анастасия Тошева” заслужи Мариета Петрова, директор на XI основно училище „Николай Лилиев” за въвеждане на иновативни практики, работа по проекти и стимулиране на училищни изяви, за създаване на оптимизирани условия за работа на педагогическия екип. Отличената директорка пък благодари на своя екип и посвети наградата на всички тях.

Иванка Сотирова прочете пред присъстващите стих-апел от млад учител, в който той призовава будителите да горят с ярък плам и да събуждат с огън душите на хората, защото е настъпила дълбока нощ в тях. „Разгорете пламъка и ни дарете светлина”, иска младият поет. Зам.-кметът пък призова към отстояване на българщината, запазване чистотата на езика и отзивчивост към апела на младите.

От името на новоназначените учители отговори Мариела Драгнева от детска градина 8 „Българче”. С голямо вълнение младото момиче сподели, че учителството за нея е най-искрената и чиста професия в света и обеща да й остане винаги вярна.

Председателят на Съюза на учените в Стара Загора доц. д-р Васил Хаджиилиев обяви, че е учредена наградата „Будител на Стара Загора” и за нея има три номинации - на академик Кирил Тодоров, учителя математик Любомир Любенов и адвоката-писател Георги Туртуриков. Решението на ръководството на дружеството е и тримата да получат наградата – статуетка, почетна грамота и картина от старозагорски художник.

В словото си Любомир Любенов, който бе представен от свой ученик, разказа за успехите на възпитаниците си по света и благодари на кмета Живко Тодоров, който преди три години му е протегнал ръка за помощ, която продължава и до днес.

Участниците в церемонията се насладиха на изпълненията на хор „Библиофония” и вокална група „Траяна глас”, като и на виртуозните изпълнения на пиано от Филип Ставров и Георги Белчев, ученици от Музикалното училище и носители на множество национални и международни награди.
 • Отличиха будителите на Стара Загора_1
 • Отличиха будителите на Стара Загора_2
 • Отличиха будителите на Стара Загора_3
 • Отличиха будителите на Стара Загора_4
 • Отличиха будителите на Стара Загора_5
 • Отличиха будителите на Стара Загора_6
 • Отличиха будителите на Стара Загора_7
 • Отличиха будителите на Стара Загора_8
 • Отличиха будителите на Стара Загора_9

01.11.2017 г.
Художничката Татяна Полихронова ще подреди в галерия „Байер“ 50 платна в самостоятелна изложба, с която ще отбележи 50-годишния си юбилей. Изложбата под наслов „50 Посоки“ представя многоцветна палитра на изображенията, предимно преживени моменти и състояния, природни пейзажи, отразява впечатления от посетени места и емоционални преживявания, споделени на платното.

Творбите са различни по формат, смесена техника - акрил, пигмент, колаж, масло. Това е нейната 22-ра самостоятелна изложба.

През годините Полихронова има много участия в общи, национални и международни изложби. Носител е на наградата на Есенен салон-Стара Загора – 2004 г., а през 2015-та на наградата за живопис на есенен салон -Стара Загора. Член е на Съюза на Българските Художници.

Изложбата се открива на 03.11.2017 г. в галерия "Байер" от 18.00 ч.

01.11.2017 г.
Утре, на 1 ноември 2017 г. от 18.00ч. в голямата зала на Художествена галерия Стара Загора ще бъде открита изложбата „Посоки”, посветена на 120 годишнината от рождението на Иван Милев /1897-1927/ и 90 години от ранния край на неговия житейски и творчески път. Изложбата идва в Стара Загора след представянето ѝ при голям интерес в Софийска градска художествена галерия и Художествена галерия Казанлък.

На 18 февруари 2017 г. се навършиха 120 години от рождението на големия български художник Иван Милев. Живял едва 30 години, творецът оставя зад себе си стотици шедьоври и е признат за един от емблематичните български творци на 20-ти век.

Експозицията е наречена "Посоки", защото прави опит, ако не да илюстрира, то поне да очертае с конкретни творби някои от жанровите (кавалетна и стенна живопис, рисунка, илюстрация, сценография) или тематични зони на артистичен интерес в известната или оцелялата част от пластическата продукция на Иван Милев. Тук могат да се видят произведения, чрез които се проследява връзката с народностния или приказния елемент в творчеството му, с религиозната тема, с мистицизма и фатализма.

В изложбата са включени редица негови произведения, които днес се съхраняват в частни домове и колекции. Публиката може да се срещне с творчеството на автора, както и с редица непознати до сега или непоказвани повече от десетилетия произведения.

В експозицията са включени 100 произведения, създадени от художника между 1915 и 1926г. Колекцията е подбрана от фондовете на Национална галерия, Софийска градска художествена галерия, Национална художествена академия, Национален литературен музей, Художествена галерия – Казанлък, Художествена галерия – Стара Загора, Художествена галерия „Димитър Добрович” – Сливен, Художествена галерия – Русе, Художествена галерия „Кирил Петров” – Монтана и Художествена галерия „Христо Цокев” – Габрово.

В Художествената галерия в Казанлък, родният град на Иван Милев, днес се съхранява най-голямата част от творческото му наследство.

Изложбата ще бъде отворена за посещения до 29 ноември т.г.

Иван Милев е силно повлиян от европейското изкуство и най-вече от сецесиона. Характерните за този стил декоративност и ритмика имат определени сходства с художествения език на българското народно изкуство. Навярно затова художникът с такава лекота припознава естетиката на сецесиона и намира начин да я съчетае с добре познатите му мотиви от традиционните български носии, черги, шевици и др. Именно те са в основата на изградения от художника специфичен, разпознаваем авторски стил.

Той е известен най-вече със своите живописни произведения, в които независимо под формата архитектура в пейзажите, декорация в интериора или дори само ритмика, изградена посредством редуването на стилизирани човешки фигури, неизменно присъстват споменатите мотиви, свързани с родното българско изкуство. Художникът черпи вдъхновение за изграждането им не само от традиционната култура, но и от християнската традиция и образност, от декоративността и колорита, характерни за стенописната декорация и иконописта.

Макар да не доживява 30 години, Иван Милев успява да създаде богато и многообразно творчество, с което се превръща в един от най-емблематичните български художници.

31.10. 2017 г.
Национален младежки конкурс за есе с международно участие '2017 "Общуването в моето ежедневие"

Организатори: Община Стара Загора, Народно читалище „Родина 1860",

Стара Загора, клуб „Млад писател“ и вестник „Teen’s paper“

Тази година темата е заинтригувала млади хора от България, Македония и Русия, като са получени 65 произведения от България, 2 творби на турски език, 7 материала от съседна Македония и 14 есета от Русия - общо 88 творби.

Есетата на български език бяха оценявани от жури в състав: Кирил Назъров – писател и драматург, Даниела Стоева – преподавател по български език и литература и Димитър Никленов - писател и драматург.

Съгласно статута на конкурса чуждоезичните материали бяха оценявани от съответни журита, за които езикът е роден (майчин), съответно за есетата на турски - жури от СНЦ "Етносвят България", руските - от жури от Руски културно-информационен център, София, а за тези от Македония – младия и авангарден творец – поет, писател и художник Митко Гогов от Скопие.

ЕСЕТА НА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК:

Първа група: до 13 години

НАГРАДА НА НЧ „РОДИНА 1860“

Фая Гератлиева - гр. Казанлък

ТРЕТА НАГРАДА

Ивет Колева – гр. Раднево

Катерина Минкова – гр.Бургас

ВТОРА НАГРАДА

Ивелина Димитрова – гр. Кресна

ПЪРВА НАГРАДА

Мария Сиракова – гр. Кърджали

Кирил Димов – гр. Казанлък

Втора група: до 18 години

НАГРАДА НА НЧ „РОДИНА 1860“

Любомира Петкова – гр. Свищов

Любомира Минчева – гр. Монтана

ТРЕТА НАГРАДА

Мая Стойчева - гр. Пловдив

Диана Михайлова-гр. Монтана

ВТОРА НАГРАДА

Никола Илиев –гр. Поморие

ПЪРВА НАГРАДА

Ива Иванова – гр. Монтана

Владимир Илиев - град Карнобат

ЕСЕТА ОТ РУСИЯ:

Всички младежи са от побратимения на Стара Загора руски град Самара, с който ни свързва дълга дружба и добро приятелство и сътрудничество.

ГРАМОТИ ЗА ДОСТОЙНО ПРЕДСТАВЯНЕ

Кристина Бутева – гр Самара, до 18 години

Кристина Вострецова – гр. Самара, до 18 години

Надежда Кондратева – гр. Самара, до 18 години

Никита Кудашкин – гр. Самара, до 18 години

Екатерина Шаркова – гр. Самара, до 18 години

Награда за принос в популяризиране на младежкото творчество

Детска библиотека, филиал №20 - МБУК г.о. Самара

ДО 13 ГОДИНИ

Специална награда на Сдружение „Ти избираш“:

Варвара Харитонова – гр. Самара

трета и втора награда - не се присъждат

първа награда

Татяна Ионова - гр. Самара

ДО 18 ГОДИНИ

Награда на клуб „Млад писател“

Анастасия Коршункова – гр. Самара

Награда на Народно Читалище „Родина 1860“

Анастасия Корнева – гр. Самара

трета награда до 18 години

Владимир Дергунов – гр. Самара

втора награда до 18 години

Алексей Кузнецов – гр. Самара

Александър Никифоров – гр. Самара

първа награда до 18 години

Татяна Кудрявцева- гр. Самара

Гордей Щетинин – гр. Самара

ЕСЕТА ОТ МАКЕДОНИЯ

Всички пристигнали есета от Македония са от категорията 14-18 години.

до 18 години

ГРАМОТА ЗА ДОСТОЙНО ПРЕДСТАВЯНЕ

Александар Кутлешовски - Битоля, Македония

Яна Ристевска – Битоля, Македония

Леонтина Димовска – Битоля, Македония

Йована Ристевска – Битоля, Македония

ТРЕТА НАГРАДА:

Никола Николовски – Битоля, Македония

ВТОРА НАГРАДА

Теона Стояновска – Битоля, Македония

ПЪРВА НАГРАДА

Теона Богдановска - Битоля, Македония

ЕСЕТА НА ТУРСКИ ЕЗИК

ТРЕТА НАГРАДА - не се присъжда

ВТОРА НАГРАДА:

Кевин Месрин Ферхад - гр. Русе

ПЪРВА НАГРАДА:

Нехсат Сезгин Хасан - село Богданци, община Самуил, обл. Разград

НАГРАДИ НА МЛАДЕЖКОТО ЖУРИ ОТ КЛУБ „МЛАД ПИСАТЕЛ“

Жури на клуб „Млад писател“ в състав: Дария Иванова, Елена Иванова и Елена Стоянова, награждават с публикация във вестник „Teen'spaper“:

Радостина Иванова – гр.София

Алиса Тодорова - гр. Силистра

Никола Николовски – Битоля, Македония

Димитър Радославов - гр. Монтана

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ГРАМОТИ ЗА ДОСТОЙНО ПРЕДСТАВЯНЕ

Рени Илиева - гр. Карлово

Десислава Иванова – гр. Свиленград

Виктор Сотиров- гр.Кюстендил

Йоан Иванов – гр. Казанлък

Радостина Иванова – гр. София

Джазмина Амр - гр. Казанлък

Божидара Начева- гр. Кюстендил

Енея Георгиева – гр. Монтана

Рафет Исмаилов - гр. Шумен

Петя Караиванова- гр. Кърджали;

Николета Минковска- гр. Карлово

Николай Димитров- гр. Враца

Красимир Сотиров- гр. Кюстендил

Рени Илиева- гр. Карлово

Надежда Маркова – гр.Русе

Шудипта Султана- гр. София

Велислава Великова -гр. Русе

Алиса Тодорова- гр. Силистра

Елиф Адемова –гр. Провадия

Александра Пенева -гр. Попово

Никол Михова - гр. Плевен

ГРАМОТИ ЗА ДОБЪР МЕНТОР

АНТОН СОТИРОВ

Клуб „Авангард“

ЛЮБЛЯНА НАЧЕВА

Клуб „Авангард“

АНА ДИНКОВСКА-БОЖИНОВСКА

ОУ ,,Стив Наумов ''- Битоля, Македония

ДАНКА МИТЕВА

ОУ „Св.Паисий Хилендарски“, гр.Раднево

ВАЛЕНТИНА ДИМОВА

клуб “Светлини сред сенките”, гр. Казанлък

НЕЛИ ВАСИЛЕВА

Клуб „Медии“, гр. Монтана

РОСА НИКОЛОВА

гр. Кърджали

КЛУБ „ХУДОЖЕСТВЕНО СЛОВО“

ОУ “Хр. Смирненски“, гр.Провадия

Информация за журито:

Кирил Назъров: Роден е в с. Драгуш, Петричко. Завършва българска филология във Великотърновския университет. Шест години работи като драматург в Благоевградския куклен театър. Няколко години работи като редактор на списание „Картинна галерия“ и главен редактор на детското списание „Славейче“. Член е на Съюза на българските писатели. Удостоен е с няколко национални и международни награди. Той е сред малцината съвременни български детски поети, чиито творби са включени в учебниците на учениците от началните и прогимназиални класове. Назъров пише литература за деца и възрастни. Автор е на афоризми, басни, епиграми, гатанки, приказки, стихове и проза. Сред неговите книги са: „Хоровод“ (1980), „Пчелария“ (1983), „Барабанче бъбриво“ (1985), „Приказките на Заспивко“ (1986), „Огражден“ (1997), „Писатели в епигРАМКИ“ (2001), „Цветница“ (2004) и други. Негови творби са преведени в чужбина. Носител е на литературната награда за детско творчество „Петя Караколева“.

Даниела Стоева – е родена в Стара Загора. Дългогодишен преподавател по български език и литература. В момента преподава в Средно общообразователно училище „Васил Левски“, Стара Загора.

Димитър Никленов е роден в с. Црънча, Пазарджишка община. Той е автор на десетки книги за деца, сценарии за телевизионни филми, излъчени по БНТ, радиопиеси и драматизирани приказки за БНР и Радио Стара Загора. Негови пиеси за деца са поставяни в куклените театри на Стара Загора, Сливен, Ямбол, Хасково, Кърджали, Пазарджик, Търговище и др. Приказки и пиеси на автора са превеждани на персийски, английски, френски, испански, турски, руски и в Македония. Член е на Съюза на българските писатели. Носител е на наши и международни награди. Понастоящем ръководител на Клуб "Млад писател" при НЧ "Родина-1860", Стара Загора.

Митко Гогов е роден през 1983-та година в Скопие, Македония. Пише поезия, кратки разкази, есеистика и публицистика. Пише и хайку, които публикува в микроблога си в Twitter. Твърди, че най-новата форма, с която експериментира, е пространството на неговия “статус” в социалната мрежа Facebook. В момента живее във Франция. Негови текстове са публикувани в няколко антологии („Ръкописи” в Сърбия, Art Attack в Хърватия и др...), в списания и множество сайтове. Митко Гогов е и концептуален художник с няколко инсталации, пърформанси и мултимедийни проекти, представяни в Норвегия, Франция, Италия, Сърбия, Македония, България... Организира арт-събития, сътрудничи си с филмови и театрални фестивали. Блогър, винаги открит за общуване.
от 17:00 часа в Арт фоайе на Радио Стара Загора

Оля Стоянова – лауреат на ХVІ НМКП „Веселин Ханчев” (1999).

17 години по-късно...

В прогнозата за 3 ноември се говори за ветровито време с частични разкъсвания на облачността и сгъстяващи се облаци привечер, но в Стара Загора облачността определено ще е висока, а настроението - слънчево, защото при нас отново се връща Оля Стоянова.

Тя е поет – лауреат на ХVІ НМКП „Веселин Ханчев“. От Стара Загора си тръгва с първа стихосбирка „Фотографии“ (2000). Следват още 2 стихосбирки и 5 книги с проза и драматургия, сред които „Пътеводител на дивите места“, романът „Лични географии“, сборникът с пиеси „Малки ритуали за сбогуване“ и разказите, излезли съвсем скоро в сборника „Висока облачност“.

Оля Стоянова е носител на много награди, както за поезия, така и за проза и за журналистика. Работила е във вестниците „Дневник“, и „Литературен форум“, а в момента е част от екипа на БНР.

Печели Аскеер за съвременна българска драматургия през 2014 г. с пиесата „Покана за вечеря“.

На 23 октомври в Държавен куклен театър Стара Загора бе премиерата на пиесата й „Жените от портокаловите градини“ – награда от конкурса на СНЦ „Пиеро“ за нова българска драматургия за възрастни 2015 г.

Творбите й са превеждани на много езици: английски, испански, руски, италиански, чешки словашки, полски и арабски.

От 18:30 часа в Регионален исторически музей,

ІV експозиционно ниво

Литературен коктейл с лауреатите на НМКП „Веселин Ханчев” Камелия Кондова, Екатерина Стратиева, Крум Филипов, Мария Донева, Оля Стоянова, Катерина Васева, Никола Петров и поети от Стара Загора.

Награждаване и рецитал на отличените млади творци в ХХХІV издание на конкурса „Веселин Ханчев”. Връчване на "Златното яйце".
Страница 14 от 681

Важни телефони

Телефон за информация и централа:
(042) 614 614
Горещ телефон за сигнали: 
0800 157 37
Дежурен общински съвет за сигурност:
(042) 628 683, 614 821, 250 005; 0885 901 212 през цялата година
Зимна поддръжка на пътищата:
Общински пътища – PSI – дежурен база „Голеш" – 0882 988 437
Градска мрежа – ДЗЗД "ГРИЙН ПАРТНЪРС - БКС" – дежурен – 0898 460 273
Сметосъбиране: – ДЗЗД "ГРИЙН ПАРТНЪРС - БКС" – дежурен – 0898 460 273  

 

Контакти

logo

 • п.к. 6000
 • Адрес град Стара Загора, бул. Цар Симеон Велики № 107
 • Телефон за информация и централа:
  (042) 614 614
  Факс (042) 25 91 32
  Горещ телефон за сигнали - 0800 157 37
 • Електронна поща mayor@starazagora.bg ; sz@starazagora.bg

Снимки от Стара Загора

 Нагоре
Ние използваме бисквитки за да подобрим ефективността на нашия уебсайт. Виж повече...