Транспорт и Екология

Общинският ансамбъл „Загоре“ сътвори феерия от песни и танци днес, за да поздрави служителите на Община Стара Загора по повод предстоящите празници.
Коледният концерт във фоайето на Общината бе сърдечен подарък с пожелание за здраве и късмет през следващата година. Невероятните изпълнения на певци и танцьори бяха бурно аплодирани от публиката по етажите на Общината. За финал се изви кръшно българско хоро, което поведе Делян Иванов, секретар на Община Стара Загора. Той благодари на талантите от общинския ансамбъл за поздрава и пожела много хубави мигове на танцьорите и певците от „Загоре“, както и на служителите на администрацията.
Две детски коледарски групи също огласиха коридорите на Общината. Коледарите от СУ „Максим Горки“ пожелаха здраве, берекет и мир през следващата година. Те наричаха, според традиционния български обичай за късмет, мир и благоденствие.
Малчуганите от Първо основно училище „Георги Бакалов“, пък очароваха с усмивки и ентусиазъм. С типичното коледарско облекло, украсени калпаци и коледарски песни те създадоха неповторима празнична атмосфера.
Всички получиха лакомства и пожелания за много желани подаръци от зам.-кмета на Общината Иванка Сотирова и председателя на Общинския съвет Таньо Брайков.

IMG 4323 IMG 4333 IMG 4351 1 IMG 4361 IMG 4366 1 

На 22 декември 2017г. от 18.00. в западната зала на Художествена галерия Стара Загора ще бъде открита Изложба на наградените участници в Балканското квадринале на живописта „Митовете и легендите на моя народ‘ 2016”.

Експозицията включва 35 живописни творби на Валентин Дончевски, Валентина Лапчева, Веселин Симеонов, Веско Велев, Любен Малчев, Марин Маринов /1942-2017/, Росен Тошев и Светлана Косева.

За първи път през 2017 година наградените 8 автори от четвъртото Балканско квадринале на живописта „Митовете и легендите на моя народ“, което се проведе през декември 2016 г., ще направят обща изложба. Голямата награда на журито на последното квадринале, в което с 220 платна участваха 160 художници от 10 държави, не бе присъдена.

Наградата на Община Стара Загора бе връчена на старозагорския художник Валентин Дончевски за творбата му „Комета над Копринка“. Наградата на Общински съвет – Стара Загора отиде при художника Росен Тончев за платното “Легенда за една българска роза”. С награди на болница “Тракия Парк”, ВиК Стара Загора и фирма „Градус“ бяха отличени Веско Велев, Светлана Косева и Веселин Симеонов.

За пръв път журито присъди приз за дарителство на Марин Маринов. Отличие беше присъдено за пръв път и на млад автор – 24-годишния Любен Малчев. Наградата на ХГ Стара Загора получи казанлъчанката Валентина Лапчева.

Близо 800 са показаните досега творби в четирите издания на квадриналето. Пръв носител на Голямата награда през 2004 г. е Цветан Колев, Юри Буков , през 2008 г. и пловдивчанинът Никола Певичаров през 2012 г.

21.12.2017 г.
Четвъртък, 21 Декември 2017 10:50

Решения от Протокол № 28 от 18.12.2017

pdfРешение № 1283 от 18.12.2017г453.68 KB относно: Приемане на второ четене на Наредба за реда и условията за ползване на социалната услуга „Социално жилище” на територията на община Стара Загора.

pdfРешение № 1284 от 18.12.2017г281.53 KB относно: Изменение и допълнение на Наредбата за реда придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на Община Стара Загора във връзка с чл. 302 и чл. 305 от Закона за предучилищното и училищното образование – първо четене.

pdfРешение № 1285 от 18.12.2017г280.96 KB относно: Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Стара Загора, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, приет с Решение № 220 от 31.03.2016 г. – първо четене.

pdfРешение № 1286 от 18.12.2017г296.82 KB относно: Учредяване безвъзмездно право на ползване на СНЦ „Спортен клуб по плуване Верея“, СНЦ „Спортен клуб по плуване - Траяна“, СНЦ „Спортен клуб плуване - Берое - Стара Загора“ и СНЦ „Спортен клуб по плуване и водно спасяване - Августа“ гр. Стара Загора върху част от имот – публична общинска собственост.

pdfРешение № 1287 от 18.12.2017г294.82 KB относно: Предоставяне безвъзмездно за управление на имот - публична общинска собственост на Районен център по трансфузионна хематология – Стара Загора.

pdfРешение № 1288 от 18.12.2017г291.64 KB относно: Учредяване безвъзмездно право на ползване върху имот - частна общинска собственост – в гр. Стара Загора на СНЦ „Диабет“ гр. Стара Загора.

pdfРешение № 1289 от 18.12.2017г291.19 KB относно: Учредяване безвъзмездно право на ползване върху част от имот - частна общинска собственост – в гр. Стара Загора на СНЦ „Съюз на инвалидите в България”.

pdfРешение № 1290 от 18.12.2017г282.53 KB относно: Одобряване на Годишен план за ползване на дървесина собственост на Община Стара Загора, попадащи в обхвата на ТП ДГС Чирпан за 2018г.

pdfРешение № 1291 от 18.12.2017г218.82 KB относно: Учредяване право на пристрояване – разширение на Магазин за хранителни стоки и Кулинарен магазин в имот с идент. № 68850.503.53 по КККР на гр. Стара Загора (УПИ І3053, кв. 5502 по ПУП на гр. Стара Загора).

pdfРешение № 1292 от 18.12.2017г292.42 KB относно: Уреждане на регулационни отношения и прекратяване на съсобственост в УПИ ХІІ5507 в кв. 291 по ПУП на гр. Стара Загора, чрез замяна.

pdfРешение № 1293 от 18.12.2017г216.02 KB относно: Уреждане на регулационни отношения и прекратяване на съсобственост чрез замяна в кв. 9 по ПУП на с. Ново село, община Стара Загора.

pdfРешение № 1294 от 18.12.2017г213.64 KB относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ ІІІ565,7125,Оо,паркинг в кв. 133 по ПУП на град Стара Загора, община Стара Загора.

pdfРешение № 1295 от 18.12.2017г214.34 KB относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ VІІ851 в кв. 68 по ПУП на с. Богомилово, община Стара Загора.

pdfРешение № 1296 от 18.12.2017г290.06 KB относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ ІV51,52 в кв. 7 по ПУП на с. Сулица, община Стара Загора.

pdfРешение № 1297 от 18.12.2017г297.44 KB относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Стара Загора, кв. „Три чучура-юг“, бл. 55, на настанен в него наемател.

pdfРешение № 1298 от 18.12.2017г296.13 KB относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в град Стара Загора, кв. „Три чучура юг“, бл. 56 на настанен в него наемател.

pdfРешение № 1299 от 18.12.2017г292.33 KB относно: Продажба на застроен поземлен имот с идентификатор 68850.504.5119, находящ се в град Стара Загора, на собственик на сгради с учредено и реализирано право на строеж

pdfРешение № 1300 от 18.12.2017г217.47 KB относно: Продажба на застроен поземлен имот с идентификатор 68850.512.242, находящ се в кв. „Лозенец“, град Стара Загора, на собственик на сгради с учредено и реализирано право на строеж.

pdfРешение № 1301 от 18.12.2017г214.8 KB относно: Продажба на УПИ XVIIобщ. в кв. 46 по ПУП на с.Маджерито, община Стара Загора.

pdfРешение № 1302 от 18.12.2017г215.8 KB относно: Разрешение за изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за ПИ с идентификатор 68850.208.27 в местност “Джелата“ от землище гр. Стара Загора, във връзка със Заявление № 19-06-488 от 27.11.2017 г.Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.208.27 в местност “Джелата“, землище гр. Стара Загора, във връзка със Заявление № 19-06-488 от 27.11.2017 г.

pdfРешение № 1303 от 18.12.2017г216.13 KB относно: Разрешение за изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за ПИ с идентификатор 68850.204.700 в местност “Джелата“ от землище гр. Стара Загора, във връзка със Заявление № 19-06-489 от 27.11.2017 г.Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.204.700 в местност “Джелата“, землище гр. Стара Загора, във връзка със Заявление № 19-06-489 от 27.11.2017 г.

pdfРешение № 1304 от 18.12.2017г215.79 KB относно: Разрешение за изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за ПИ с идентификатор 68850.204.701 в местност “Джелата“ от землище гр. Стара Загора, във връзка със Заявление № 19-06-490 от 27.11.2017 г.Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.204.701 в местност “Джелата“, землище гр. Стара Загора, във връзка със Заявление № 19-06-490 от 27.11.2017 г.

pdfРешение № 1305 от 18.12.2017г215.66 KB относно: Разрешение за изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за ПИ с идентификатор 68850.204.702 в местност “Джелата“ от землище гр. Стара Загора, във връзка със Заявление № 19-06-491 от 27.11.2017 г.Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.204.702 в местност “Джелата“, землище гр. Стара Загора, във връзка със Заявление № 19-06-491 от 27.11.2017 г.

pdfРешение № 1306 от 18.12.2017г215.56 KB относно: Разрешение за изработването на проект изменение на действащия Общ устройствен план /ОУП/ на град Стара Загора и прилежащите крайградски територии за ПИ № 68850.67.8, местност „Орта бозалък“ по КККР на гр. Стара Загора.Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ № 68850.67.8 в местност “Орта бозалък“ по КККР на гр. Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-466/ 14.11.2017 год.

pdfРешение № 1307 от 18.12.2017г215.59 KB относно: Разрешение за изработването на проект изменение на действащия Общ устройствен план /ОУП/ на град Стара Загора и прилежащите крайградски територии за ПИ № 68850.68.7, местност „Орта бозалък“ по КККР на гр. Стара Загора.Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ № 68850.68.7 в местност “Орта бозалък“ по КККР на гр. Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-465/ 14.11.2017 год.

pdfРешение № 1308 от 18.12.2017г214.94 KB относно: Разрешение за изработването на проект изменение на действащия Общ устройствен план /ОУП/ на град Стара Загора и прилежащите крайградски територии за ПИ 68850.68.25, местност „Орта бозалък“ по КККР на гр. Стара Загора.Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ № 68850.68.25 в местност “Орта бозалък“ по КККР на гр. Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-467/ 14.11.2017 год.

pdfРешение № 1309 от 18.12.2017г215.56 KB относно: Разрешение за изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за ПИ с идентификатор 68850.196.2 в местност “Сейрекова нива“ от землище гр. Стара Загора, във връзка със Заявление № 19-06-480 от 21.11.2017 г.Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.196.2, местност “Сейрекова нива“, землище гр. Стара Загора.

pdfРешение № 1310 от 18.12.2017г212.12 KB относно: Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ № 074015 в местност „Грамадите“ по КВС на землище с. Малка Верея, община Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-475 от 20.11.2017 год.

pdfРешение № 1311 от 18.12.2017г210.96 KB относно: Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ с кадастрален № 000204 по КВС на землище с. Дълбоки, Община Стара Загора, във, връзка със Заявление рег. № 19-06-464 от 14.11.2017 год.

pdfРешение № 1312 от 18.12.2017г216.11 KB относно: Вътрешни компенсирани промени в разходната част на бюджета на Община Стара Загора за 2017 година

pdfРешение № 1313 от 18.12.2017г223.18 KBотносно: Придобиване в собственост на сграда, построена върху имот общинска собственост в с. Руманя, Община Стара Загора, промяна в инвестиционната програма и вътрешни компенсирани промени в разходната част на бюджета за 2017 година

pdfРешение № 1314 от 18.12.2017г209.96 KB относно: Вземане на решение за удължаване срока на договора за управление на управителя на „Автосервиз на здравни заведения“ ЕООД град Стара Загора до провеждане на конкурс за избор на управител

pdfРешение № 1315 от 18.12.2017г207.35 KB относно: Попълване съставите на Постоянната комисия по проекти, международно сътрудничество и евроинтеграция и постоянната комисия по култура, туризъм и вероизповедания.

pdfРешение № 1316 от 18.12.2017г280.69 KB относно: Определяне на представители на Община Стара Загора в Общото събрание на Агенция за регионално развитие – Стара Загора

pdfРешение № 1317 от 18.12.2017г204.28 KBотносно: Промяна на комисията за картотекиране по чл. 11, ал. 1 от НРУУРОЖИ

pdfРешение № 1318 от 18.12.2017г279.2 KB относно: Определяне на представител на Община Стара Загора за включване в комисията за изготвяне на областна здравна карта

pdfРешение № 1319 от 18.12.2017г210.61 KB относно: Допълване на дейността на Центъра за подкрепа на личностно развитие, Стара Загора

pdfРешение № 1320 от 18.12.2017г208.12 KB относно: Отдаване под наем чрез тръжна процедура на имот - частна общинска собственост, находящ се на бул. „Руски“ № 44, гр. Стара Загора.

pdfРешение № 1321 от 18.12.2017г207 KB относно: Учредяване право на пристрояване за изграждане на тераса към апартамент, находящ се в гр. Стара Загора, ул. „Слънчева“№5

pdfРешение № 1322 от 18.12.2017г211.63 KB относно: Решение за одобрение на задание за Общ устройствен план на община Стара Загора на основание чл.124, ал.1 от Закона за устройство на територията и възлагане изработването на проект за Общ устройствен план на Община Стара Загора на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация; Протокол № 51, т.1.7 на ЕСУТ, общ. Стара Загора.

pdfРешение № 1323 от 18.12.2017г142.95 KB относно: Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план и специализирана план - схема за обект „Оптична свързаност на РАТЦ „ЗОРА“ и RSU „КОЛЬО ГАНЧЕВ“, с местоположение - землищата на гр. Стара Загора и с. Хрищени.

pdfРешение № 1324 от 18.12.2017г224.26 KB относно: Предварително съгласие и разрешение за изработване на проект за ПУП – изменение на План за регулация за част от квартали: 329, 331, 3331, 4331, 5331, 518, 1518, 1515, 2515, 3515 и 1331 по плана на гр. Стара Загора, относно поземлени имоти с идентификатор 68850.506.8688, 68850.506.1515, 8850.506.6670, 688850.506.5188, 688850.506.5490, 688850.506.5156, 688850.506.5155, 68850.506.6680, 68850.506.2490, 68850.506.1062, 68850.506.5186, 68850.506.5158, 68850.506.5187, 68850.506.5182, 68850.209.343, 68850.506.5154, 68850.506.3511, 68850.506.6016, 68850.506.5182, 5152, 68850.506.8706 и 68850.506.6677 по КК на гр. Стара Загора и План за застрояване на новообразуваните урегулирани поземлени имоти: УПИ № УПИ I -8688,1515, III - 8710 и IV - 2490 в нов кв. 4515 и УПИ № VII – 8712, VIII – 5490 и IX – 8714 в кв. 518 по плана на гр. Стара Загора, на основание чл. 134, ал. 1, т. 1 и т. 2, във врзка с чл. 134, ал. 2 и частично по чл. 16 от ЗУТ, във връзка със Заявление вх.№ 10-33-426 от 13.12.2017 г.

pdfРешение № 1325 от 18.12.2017г210.66 KBотносно: Даване на съгласие Община Стара Загора да кандидатсва по Проект “Красива България “ към МТСП по мярка М01 „Подобряване на обществената среда в населените места” с проект “Ремонт и обновяване на къща - Николай Лилиев.“ Обща стойност на проекта е 103 187 лв.с ДДС, от които необходимото съфинансиране от общината е в размер на 56 753 с ДДС .
Сряда, 20 Декември 2017 18:28

Още две награди за НЧ "Родина-1860"

Още две награди прибавиха към колекцията си възпитаниците на Народно читалище "Родина-1860", Стара Загора.

Николай Атанасов от Музикалната школа при читалището спечели ІІ награда в категория пиано на ІV-тия Национален академичен конкурс "Й. С. Бах и неговото съвремие", провел се на 2 декември в Пловдив. Негов преподавател е Светлана Димчева.

Наградата на публиката в конкурса за нова коледна песен във ІІ-рия Национален фестивал на коледната и новогодишна песен, гр. Хасково категорично спечели красивата песен "Мъниста от снежинки" на Вокална студия "Усмивки" при читалището с ръководители Жанина Янкулова и Елена Маликатова. Новата песен е дело на утвърдилия се вече творчески тандем - текст: Мая Дългъчева, музика: Жанина Янкулова, аранжимент: Николай Цолов. В конкурса се връчват само две равностойни награди - на хоровите диригенти и на публиката.

Народно читалище "Родина" желае на всички светли и добри Коледни празници!
За пета поредна година "Футболна Стара Загора", със съдействието на Община Стара Загора и кмета Живко Тодоров, ще зарадват футболните фенове в града с коледен турнир. На 26 и 27 декември, зала „Иван Вазов“ ще очаква почитателите на спорта от 8.00 часа сутринта. Входът е свободен, а момчетата ще играят и в подкрепа на техния съгражданин Васил Боснаков, който има нужда от лечение. В залата ще има поставени специални кутии, в които ще се събират средства за 37-годишния Васко.
23 отбора ще се включат в дербито, а жребият определи първи на терена да излязат отборите „Арес“ и „Издислав“ във вторник сутрин от 8.00 часа. Първият ден от надпреварата ще започне отново в 8.00 сутринта и ще продължи до 22.00 часа, уточниха организаторите от „Футболна Стара Загора“. Финалните срещи ще приключат на 27 декември до 19.30 часа, малко след това ще бъде и награждаването на победителите.
В сряда ще има и специален блиц турнир, който готви много положителни емоции за футболните фенове. В зала „Иван Вазов“ ще играят отборите „Ол старс“, ПФК „Берое“, ПФК „Верея“ и софийската изненада – тимът на Тони „Найка“.
Организаторите припомнят, че участниците не могат да играят с обувки тип „стоножка“.

20. 12. 2017 г.
„619 решения са взели общинските съветници тази година“, каза днес председателят на ОбС в Стара Загора Таньо Брайков. „Работихме добре, нямаме върнати важни решения, имаме само едно оспорено. Сесиите ни минават спокойно, както и обсъждането в комисиите. Синхронната работа с Общинска администрация донесе подобряване на жизнения стандарт в града ни“, допълни Брайков.
На Игнажден бе и последната среща на председателя на местния парламент с журналисти за 2017 година. Той поздрави добрите „полазници“, прекрачили първи днес прага на кабинета му, за коректното отношение и отразяване на работата на старозагорските старейшини. Заедно разчупиха баница с късмети, а на Брайков се падна звучното „Отсега започвай да спестяваш пари – през Новата година семейството ще се увеличи!“.
Малчуганите от Детска ясла №5 „Маргаритка“, които бяха посрещнати в Община Стара Загора от зам.-кмета Иванка Сотирова, пък поздравиха общинските служители и журналистите с празнични изпълнения и широки усмивки.
IMG 4267 IMG 4278 IMG 4282 IMG 4283 IMG 4286 IMG 4291 
20. 12. 2017 г.
Седем ученици от две старозагорски училища са сред вероятните финалисти на Тайландската международна олимпиада по математика- TIMO. Общо 200 участници от цялата страна, на възраст от 5 до 18 години, спориха в Стара Загора за включване във финала на престижната международна олимпиада. България има квота за 20 финалисти за предстоящия през февруари 2018 г. математически форум, съобщи координаторът на българските участници, известният старозагорски математик Любомир Любенов .

В състезанието, проведено на 17.12.2017 г. в хотел „Верея“, освен старозагорци са участвали медалисти от значими световни форуми от най-добрите математически гимназии в София, Пловдив, Бургас, Варна, Хасково, Димитровград, Габрово, Ямбол, Сливен, Добрич и Казанлък, както и от други училища. В продължение на 90 минути участниците в квалификацията са решавали 25 задачи от раздели „Логическо мислене”, „Аритметика”, „Теория на числата”, „Геометрия” и „Комбинаторика”.

Резултатите от първия етап на TIMO ще станат ясни точно на 31 декември 2017 г., а българските квоти за финала - в началото на 2018 г.

Най-добре представилите се старозагорци и евентуални финалисти са Йоан Михайлов и Иво Ганчев от Средно училище „Максим Горки”, и възпитаниците на Профилираната природоматематическа гимназия "Гео Милев" в Стара Загора Христо Георгиев, Любен Карбанов, Михаил Михов, Мирослав Минчев и Калоян Руев.

Стара Загора се гордее с успехите на младите си математици и кметът Живко Тодоров подпомага изявите на талантливите деца на международни форуми. Това лято, с финансовата подкрепа на Община Стара Загора, с медали от олимпиади по математика в Сингапур и Хонконг се завърнаха Михаил Михов, Светослав Карабалиев и Любен Карбанов от ППМГ „Гео Милев“, и Христо Анастасов от СУ „Максим Горки”. Тогава Живко Тодоров се срещна с тях и обеща, че ще продължи да ги подкрепя и занапред.

20.12.2017 г.

Разписание на автобусите от Автогара Стара Загора за периода 23.12.2017 г. - 27.12.2017 г.

Промяна в графика на междуселищните линии, изпълнявани от ДЗЗД "Зара Бус 2015", които тръгват от Автогара Стара Загора от 23.12.2017 г. до 27.12.2017 г.

Страница 7 от 688

Важни телефони

Телефон за информация и централа:
(042) 614 614
Горещ телефон за сигнали: 
0800 157 37
Дежурен общински съвет за сигурност:
(042) 628 683, 614 821, 250 005; 0885 901 212 през цялата година
Зимна поддръжка на пътищата:
Общински пътища – PSI – дежурен база „Голеш" – 0882 988 437
Градска мрежа – ДЗЗД "ГРИЙН ПАРТНЪРС - БКС" – дежурен – 0898 460 273
Сметосъбиране: – ДЗЗД "ГРИЙН ПАРТНЪРС - БКС" – дежурен – 0898 460 273  

 

Контакти

logo

  • п.к. 6000
  • Адрес град Стара Загора, бул. Цар Симеон Велики № 107
  • Телефон за информация и централа:
    (042) 614 614
    Факс (042) 25 91 32
    Горещ телефон за сигнали - 0800 157 37
  • Електронна поща mayor@starazagora.bg ; sz@starazagora.bg

Снимки от Стара Загора

 Нагоре
Ние използваме бисквитки за да подобрим ефективността на нашия уебсайт. Виж повече...